gemeente Cuijk

Aanvoering Team Romeinen in Cuijk

Sinds kort is er een team Romeinen actief in de gemeente Cuijk, onder aansturing van The Missing Link. Cuijk was ooit een belangrijke Romeinse legerplaats. Er lag in de 4e eeuw zelfs een stenen brug over de Maas. De gemeente Cuijk, Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hebben The Missing Link opdracht gegeven dit Romeinse verleden te laten herleven.

Om het project te begeleiden en ondersteunen hebben wij samen met de gemeente Cuijk een team Romeinen in het leven geroepen. Voorzitter is Boudewijn Goudswaard, directeur van The Missing Link en kenner van het Romeinse verleden van Cuijk. Het team bestaat uit personen en verenigingen uit zowel Cuijk als Boxmeer die samen een enorme kennis van het verleden van het gebied hebben. Het zijn in de eerste plaats historische verenigingen en musea uit beide gemeenten. Maar ook ondernemers hebben zitting in het team. Doel is namelijk niet alleen het verleden zichtbaar en beleefbaar te maken maar vooral te zorgen dat er een economische spinoff plaats vindt. Het Romeinse verhaal moet op zo’n manier getoond worden dat lokale winkels en horeca er bij aan kunnen sluiten en kunnen gebruiken in hun marketing.

Deze nauwe samenwerking tussen ondernemers, instellingen en gemeenten zorgt er nu al voor dat initiatieven en verhalen op elkaar worden afgestemd en samen opgepakt. Mooi is ook dat instellingen hun kennis bundelen en het als één verhaal naar buiten brengen. Het team bespreekt welke teksten, afbeeldingen en kaarten gebruikt worden. Wij begeleiden het proces, brengen waar nodig (inhoudelijke) kennis in en bewaken de kwaliteit. Zo ontstaat een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers om langer in het gebied te blijven, gedragen door de lokale gemeenschap!