Archeologie managen in project Nijmegen Waalfront

Langs de rivier de Waal, tegen de binnenstad van Nijmegen aan, werken de gemeente Nijmegen en BPD samen aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, Waalfront. Op deze plek zullen in de toekomst ruim 2.000 woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en BPD in het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. In het plangebied bevinden zich archeologische resten, waaronder de resten van het Romeinse Nijmegen.

Romeins Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Missing Link is gevraagd om de afstemming over de eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de gemeente en het ontwikkelbedrijf Waalfront te verzorgen. Om precies te weten hoe diep de archeologie zit is een uitgebreid booronderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van het booronderzoek is nu duidelijk geworden wat de opbouw van de bodem is en op welke wijze we met de archeologie kunnen omgaan. Daarmee kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wat en hoe de archeologie precies moet worden bewaard.  Het is namelijk belangrijk dat op korte termijn duidelijk wordt wat er voor de bouwconditie archeologie moet worden gedaan.

The Missing Link o.l.v. Boudewijn Goudswaard werkt als adviseur van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Aan de hand van het booronderzoek is door TML inmiddels een selectieadvies en een maatregelenplan opgesteld waarin wordt verwoord welke archeologische onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd en welke resten in de grond kunnen worden bewaard zodat niet alles opgegraven hoeft te worden. The Missing Link werkt nu aan een monitoringplan waarmee zicht gehouden wordt op de effecten van de bouw, zoals bijvoorbeeld grondwater en zetting, op de archeologie in de bodem. Ook later, als de plannen gerealiseerd zijn is het zaak om te blijven monitoren hoe de archeologie bewaard blijft. Na de realisatie en oplevering van het project zal daarom de gemeente Nijmegen deze monitoringstaak overnemen. Hierdoor blijft een deel van de Romeinse resten in de ondergrond bewaard voor de toekomst.