Duurzame Energie en Archeologie

efficiënt en effectief beheersen van archeologisch onderzoek

The Missing Link zorgt voor:

  • De meest efficiënte, effectieve en economische oplossing
  • Procesversnelling door goede afstemming van de planning op andere condities / vroegtijdig inhoudelijk overleg
  • Kostenbesparing door slimme integratie archeologie en ontwerp
  • Onafhankelijk advies en onderzoek

DUURZAME ENERGIE EN ARCHEOLOGIE

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Efficiënt en effectief beheersen van archeologisch onderzoek

Met de uitwerkingen van de Regionale Energiestrategieën in het vooruitzicht, hebben wij in de afgelopen tijd onze managementmethode voor het beheersen van archeologisch onderzoek op het realiseren van zon-, wind- en warmtenetwerken aangepast. Onze werkwijze is niet nieuw; wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met advisering, contract- en projectmanagement van archeologie. Wat wel nieuw is, is het afstemmen van onze werkwijze op het werkproces en het type bodemingreep die de duurzaamheidsdoelstellingen met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over het efficiënt en effectief beheersen van het archeologisch onderzoek, of u nu initiatiefnemer, netbeheerder of een ingenieursbureau bent.

efficicient en effectief beheersen van archeologisch onderzoek?

Met de uitwerkingen van de Regionale Energiestrategieën in het vooruitzicht, hebben wij in de afgelopen tijd onze managementmethode voor het beheersen van archeologisch onderzoek op het realiseren van zon-, wind- en warmtenetwerken aangepast. Onze werkwijze is niet nieuw; wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met advisering, contract- en projectmanagement van archeologie. Wat wel nieuw is, is het afstemmen van onze werkwijze op het werkproces en het type bodemingreep die de duurzaamheidsdoelstellingen met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over het efficiënt en effectief beheersen van het archeologisch onderzoek, of u nu initiatiefnemer, netbeheerder of een ingenieursbureau bent.

Duurzame energie en archeologie 

Archeologie als kans en risico in de RES

De Regionale Energiestrategie zal een grote impact hebben op het landschap, zowel bovengronds als ondergronds. Deze impact is vaak groter dan verwacht. Methoden voor het creëren van groene energie, zoals windmolens, zonneweides en warmtepompen gaan samen met soms ingrijpende bodemingrepen. Hierbij kan archeologische informatie verloren gaan. Vaak is bij voorstudies of vergunningverlening te weinig inzicht in de gevolgen van energiekeuzes op archeologie en cultuurlandschap. Hierdoor wordt van tevoren vaak onvoldoende rekening gehouden met het aanwezige erfgoed, wij kunnen helpen om de kansen en risico's in kaart te brengen. Voor onderstaande partijen kan archeologie een rol spelen in de RES:

  • Overheid
  • Adviseurs
  • Netbeheerders
  • Windontwikkelaars
  • Solarontwikkelaars
  • Zonneparkbouwers
  • Windparkbouwers
  • Ondergrondse infra-bouwers

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

The Missing Link helpt u graag met archeologie in de RES.
Neem contact op met Boudewijn Goudswaard voor een vrijblijvend gesprek.

contact

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

The Missing Link helpt u graag met archeologie in de RES.
Neem contact op met Boudewijn Goudswaard voor een vrijblijvend gesprek.

contact