Archeologie

Onderzoek, management en ondersteuning bij archeologische projecten

Bij het voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen en formuleren van ruimtelijke plannen komt in veel gevallen het aspect archeologie aan de orde. Heb je behoefte aan archeologisch advies, contract- en projectmanagement of gedegen onderzoek? Wij kunnen je helpen.

The Missing Link zorgt voor

 • De meest efficiënte, effectieve en economische oplossing voor archeologische projecten

 • Onafhankelijk advies en onderzoek waarbij jouw belangen centraal staan
 • Archeologiebeleid met optimale beleidsruimte en maatschappelijke meerwaarde.

ARCHEOLOGIE

Jarenlange ervaring

TML bouwt op twintig jaar ervaring met advisering, contract- en projectmanagement van archeologie. Als duidelijk is wat je precies wilt, zoeken we de meest efficiënte en effectieve oplossing. Daarbij stellen we het project en jouw belangen altijd centraal. Zo schrijven we verplichte rapportages voor de omgevingsvergunning, zoals bureauonderzoeken of programma’s van eisen voor archeologisch onderzoek en planteksten.

Archeologisch onderzoek

TML is op geen enkele wijze belanghebbend in de uitvoering van archeologisch veldwerk. Daardoor kunnen wij je altijd onafhankelijk adviseren. Onze adviseurs brengen de planontwikkelingsrisico’s voor je in kaart en bereiken snel overeenstemming met de bevoegde overheid. Daarbij zorgen we voor afstemming van alle stakeholders in het project (erfgoed, stedenbouw, bodemkwaliteit, kabels, leidingen en sloop) en zoeken de meest economische oplossing. Vervolgens kunnen we de aanbesteding, contractering en directievoering uitvoeren.

lees verder

Archeologisch onderzoek

TML is op geen enkele wijze belanghebbend in de uitvoering van archeologisch veldwerk. Daardoor kunnen wij je altijd onafhankelijk adviseren. Onze adviseurs brengen de planontwikkelingsrisico’s voor je in kaart en bereiken snel overeenstemming met de bevoegde overheid. Daarbij zorgen we voor afstemming van alle stakeholders in het project (erfgoed, stedenbouw, bodemkwaliteit, kabels, leidingen en sloop) en zoeken de meest economische oplossing. Vervolgens kunnen we de aanbesteding, contractering en directievoering uitvoeren.

lees verder

ARCHEOLOGIE

Archeologieloket

Heb je regelmatig vragen over archeologie? Is jouw beleid aan een update toe of heb je behoefte aan tijdelijke ondersteuning? Met het TML-Archeologieloket ontzorgen wij je bij beleidsontwikkeling, bij handhaving/toezicht van jouw beleidsrol en bij contractmanagement van gemeentelijke projecten. Onze gecertificeerde adviseurs, met een brede ervaring op alle bestuurslagen, helpen je graag. Zoek je tijdelijke ondersteuning? Dat kan via detachering van onze adviseurs.

laat je mailadres achter om het productblad bekijken.

  ARCHEOLOGIE

  ArcheoMapp: alle relevante informatie in één kaart

  Om te kunnen toetsen of er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de archeologische waarden in de ruimtelijke ontwikkeling, heeft u veel informatie nodig die vaak op verschillende plaatsen moet worden verzameld. Nog een nadeel: deze informatie is lang niet altijd up-to-date.

  Met ArcheoMapp bundelen wij alle relevante informatie in een dynamische kaart, voor snel inzicht in de actuele stand van zaken. Deze snelle opvraagbaarheid van informatie is met het DSO binnenkort zelfs een vereiste. Wij richten deze app graag met u in op basis van uw wensen.

  lees verder

  ARCHEOLOGIE

  De winst van een archeologische risicoscan in gebiedsontwikkeling

  Veel ontwikkelaars vragen zich af of archeologie en erfgoed goed verwerkt is in de GREX. Het is lastig om vooraf de archeologische consequenties van een
  grondaankoop te kwantificeren. Toch kunnen deze consequenties groot zijn en kunnen de kosten snel oplopen. Voordat er op grondaankoop
  wordt overgegaan, kunnen wij helpen met het inzichtelijk maken van de risico’s én de kansen van archeologie en erfgoed. De risicoscan is een sturingsinstrument dat voor financiële grip zorgt binnen de ontwikkelingsopgave. Bekijk onze flyer voor meer informatie.

  download de flyer

  ARCHEOLOGIE

  RES: archeologie als kans en risico

  De Regionale Energiestrategie (RES) zal een grote impact hebben op het landschap, zowel bovengronds als ondergronds. Deze impact is vaak groter dan verwacht. Methoden voor het creëren van groene energie, zoals windmolens, zonneweides en warmtepompen gaan samen met soms ingrijpende bodemingrepen. Hierbij kan archeologische informatie verloren gaan. Vaak is bij voorstudies of vergunningverlening te weinig inzicht in de gevolgen van energiekeuzes op archeologie en cultuurlandschap. Hierdoor wordt van tevoren vaak onvoldoende rekening gehouden met het aanwezige erfgoed, wij kunnen helpen om de kansen en risico’s in kaart te brengen.

  lees verder

  ARCHEOLOGIE

  Wij kunnen je onder andere helpen met:

  • Archeologisch bureauonderzoek

  • Risico- en kansenanalyse archeologie

  • Plan-economische toetsing voor de grondexploitatie

  • Planologische onderbouwing

  • Afstemming andere condities, bv. bodem en NGE

  • Aanbesteding en contractmanagement archeologisch onderzoek

  • Directievoering en inhoudelijk toezicht op archeologisch onderzoek.

  • Plan van Aanpak (PvA) archeologisch onderzoek

  • Programma van Eisen (PvE) archeologisch onderzoek

  • Programma van Eisen in situ behoud

  • Beleidsontwikkeling en bevoegd gezag ondersteuning

  • Startnotitie-Waardenkaart-selectiebeleid-beleidskaart-erfgoedbeleid

  • Financiële doorrekening – Workflowboek Beleidsanalyse en beleidsupdates

  • Detachering KNA-archeologen

  Projecten

  Bekijk een selectie van onze archeologie projecten:

  Bekijk alle projecten

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met archeologie.
  Neem contact op met Boudewijn Goudswaard voor een vrijblijvend gesprek.

  contact

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met archeologie.
  Neem contact op met Boudewijn Goudswaard voor een vrijblijvend gesprek.

  contact