Artikelen door Niels van den Berg

Grenzeloos genieten in de Westhoek!

Deze week was het dan zover: Westtoer presenteerde het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2018-2024 voor toerisme en recreatie in de Westhoek (België). Wij zijn erg trots dat wij aan dit plan een bijdrage hebben geleverd. Het nieuwe beleidsplan bevat de strategische visie op de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de Westhoek […]

Beroepsregister archeologen

Hoera onze registratie is de deur uit! Wij hebben de inschrijving van onze archeologen in het nieuwe beroepsregister op de bus gedaan. Met de invoering van de Erfgoedwet, de KNA 4.0 en de nieuwe BRL 4000 archeologie  is ook een beroepsregister voor archeologen opgericht. Dit register wordt beheerd door de SIKB en stelt iedereen in […]

TML en Bureau Ruimte InZicht gaan samenwerken

Vanaf 1 april gaan The Missing Link en Bureau Ruimte InZicht van Paul Splinter samenwerken. Met het ‘verhaal van de plek’ gaan we een bijdrage leveren aan het creëren van betekenisvolle en gewortelde plekken. Wij kijken erg uit naar deze samenwerking! Paul werkt tot 1 april nog bij de NEPROM (vereniging van projectontwikkelaars). Hij was […]

Nieuwjaarsbijeenkomst Bouwnetwerk

Vorige week was Thessa Fonds keynote spreker op de Nieuwjaarsborrel van Bouwnetwerk in de Snorfabriek (Utrecht). Binnen dit netwerk zijn vrouwen uit alle werkvelden van de bouwwereld vertegenwoordigd: van architecten tot projectontwikkelaars en van aannemers tot beleidsmakers. BNW organiseert meerdere keren per jaar vakinhoudelijke en inspirerende bijeenkomsten en excursies voor haar leden. Voor het nieuwe jaar […]

Co-creatie voor iedereen!

De nieuwe Omgevingswet verlangt een actieve houding van de burger. Actieve burgers worden meer dan ooit betrokken bij gebiedsontwikkeling, maar hoe zit het met de meer passieve burger? Als een deel van de mensen niet meebeslist kan er een scheve verhouding ontstaan. The Missing Link ziet kansen om dit te voorkomen door ervoor te zorgen […]

TML in VPRO-programma Onzichtbaar Nederland

The Missing Link heeft geholpen met het maken van 3D-reconstructies van verschillende historische locaties voor het VPRO-programma Onzichtbaar Nederland. Het betreft het Pesthuis te Amsterdam, de Boterwaag in Oss en het Zaanse landschap rond 1730. In het programma Onzichtbaar Nederland wordt aan de hand van acht thema’s een visuele reis door de tijd gemaakt. Met historische animaties […]

Het venijn zit in de start

Mijn belangrijkste inzicht na het bestuderen van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie is dat het verschil met de huidige Wro niet zozeer in de inhoud zit, maar vooral in het proces. In gesprekken die ik voer, rijst steeds de vraag of de voor gemeenten verplichte omgevingsvisie nou echt zo anders is dan de structuurvisie. Inhoudelijk […]

Identiteit als uitgangspunt

Een omgevingsvisie vraagt om een nieuwe werkwijze. Het volstaat niet om de bestaande sectorale beleidsvisies te stapelen en als omgevingsvisie vast te stellen. Dat zou voorbijgaan aan de ambitie om integraal te werk te gaan. Juist de integratie dwingt tot het maken van fundamentele beleidskeuzen voor de langere termijn. Maar hoe doe je dat dan, […]

Omgevingsvisie: profileren met identiteit

Onze planoloog Thessa Fonds heeft samen met Joost de Jong, werkzaam bij Tauw, een artikel gepubliceerd in RO-magazine (jaargang 34, nummer 11). In het artikel pleiten zij voor een nieuwe werkwijze. Om een omgevingsvisie te schrijven, volstaat het niet om sectorale beleidsvisies te stapelen. Dat zou voorbij gaan aan de ambitie van de Omgevingswet. Maar […]

TML draagt een steentje bij in Cuijk

De gemeente Cuijk heeft een bijzondere verzameling Romeins bouwmateriaal: de resten van de Romeinse brug over de Maas. Meer dan 120 heipalen en honderden bouwstenen tot wel 1000 kilo per stuk zijn uit de Maas opgegraven. Nergens in Nederland vind je zoveel Romeins bouwmateriaal bij elkaar. Een groot deel van de resten lag lange tijd […]