haren

Leerlingen archeoloog voor een dag

Wij hebben een lespakket gemaakt voor basisschoolleerlingen in Haren (Gr). Er wordt hier een nieuwbouwlocatie ontwikkeld en wij managen het archeologisch onderzoek. En wij zorgen ervoor dat de historie van de plek beleefbaar wordt.

Het gebied in Haren kent een rijke historie. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn restanten gevonden van verschillende buitenhuizen uit de 17e en 18e eeuw. Om ook de jongste inwoners van Haren te betrekken bij de archeologische opgravingen hebben wij in opdracht van de gemeente Haren een lespakket voor basisscholen ontwikkeld. Scholieren krijgen hiermee de kans om zelf de geschiedenis van hun eigen buurt te ontdekken. Er zijn twee korte lessen bedacht om de leerlingen voor te bereiden, maar de kern van het lespakket is het bezoek aan de opgraving zelf. Ze mogen kijken bij opgravingen én zelf een schep in de grond steken.

We hebben de historie van het gebied aansprekend gemaakt door deze te verbeelden met verhalen. Daarbij hebben we de perspectieven van vroegere bewoners als uitgangspunt genomen. De borgheer vertelt over zijn leven op de buitenplaats, de boer vertelt over het harde werken op de bijbehorende boerderij en de kooiker en bediende vertellen ook over hun dagelijkse werk.

De leerlingen en hun docenten zijn onverdeeld enthousiast. Het lespakket en de bijbehorende excursie waren een groot succes. Voor meer informatie over dit project, kijk op deze website.

Oldambt

Inspirerende sessie in Oldambt

De gemeente Oldambt heeft The Missing Link gevraagd om haar rijke verleden toegankelijk en bruikbaar te maken. Door meer structuur en duidelijke keuzes moet het een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van Oldambt.

De gemeente Oldambt wil het erfgoed samen met haar ondernemers vertalen naar een aansprekend verhaal en praktisch product. Zij hebben behoefte aan een integrale erfgoedvisie, maar niet aan meer papier in de vorm van beleidsdocumenten. De uitdaging is dus om mensen te inspireren en de visie direct te vertalen naar projecten en producten. Daarom hebben wij een waardesessie georganiseerd op een inspirerende plek in de gemeente. In het koetshuis van de veertiende eeuwse buitenplaats ‘Ennemaborg’ ontvingen wij alle stakeholders.

Eerder hebben we de ambities van de gemeente verbonden met de historie in aansprekende verhaallijnen en moodboards. Onze ervaring is dat deze beelden mensen aanspreken en in hun ambitie weet te verbinden. Het stelt mensen in staat letterlijk en figuurlijk een ruimte met elkaar te “delen”. Aan de hand van de verhaallijnen hebben we met alle stakeholders potentiële projecten geïnventariseerd. De deelnemers waren zeer te spreken over deze aanpak en zagen overal kansen om het verhaal van Oldambt te vertellen en hun eigen onderneming hiermee te versterken.

Drentse Hoofdvaart

De Drentse Hoofdvaart verbeeld

De Drentse Hoofdvaart is een prachtig kanaal met een fascinerende geschiedenis dat Meppel en Assen verbindt. Al het moois dat Drenthe te bieden heeft is aan of vlakbij het kanaal te vinden. Denk aan natuur, hunebedden, bijzondere gebouwen en authentieke dorpen. Op vier plaatsen staan nu panelen en verhalenpalen die helpen de toeristische mogelijkheden van dit kanaal beter te benutten.

In opdracht van het Recreatieschap Drenthe en de vier betrokken gemeenten (Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe en Assen) heeft The Missing Link een combinatie van panelen en verhalenpalen ontworpen om toeristen te wijzen op de mogelijkheden van dit gebied. Ze staan op vier zogenaamde land-waterknooppunten, en nodigen de vaarrecreant uit van boord te gaan en de omgeving te verkennen. Daarnaast liggen ze langs fietspaden en wandelroutes zodat ook de landrecreant de geschiedenis van de Drentse Hoofdvaart kan beluisteren en nalezen. De locaties verbinden de Drentse Hoofdvaart en haar achterland, vandaar de naam land-waterknooppunten.

In de verhalenpaal komt op iedere locatie een nog levende ooggetuige aan het woord die vertelt over het leven aan en op het water. Dit zijn de laatste turfschipper, een brugwachter, herbergierster en graanhandelaar. De ingesproken tekst is in het Nederlands, Duits én Drents.
Tekst en een grote historische foto op de panelen plaatsen het verhaal van deze personen in een bredere, historische context. Een toeristische kaart en foto’s verwijzen naar bezienswaardigheden in de omgeving. Via een website kan de bezoeker meer achtergrondinformatie krijgen.
Het geheel is samengesteld met hulp van bewoners en historische verenigingen.

original footprint

Introductie Original Footprint

De gebiedsontwikkeling in Nederland heeft behoefte aan een andere aanpak. Original Footprint verbindt daarom de wereld van erfgoed, ontwerp en branding-marketing-sales en laat ze optimaal van elkaar profiteren.

Gebiedsontwikkeling in Nederland stagneert. Er is een fors overschot aan grondposities. Nieuwbouw, renovatie en revitalisering van woongebieden en bedrijfsmatig vastgoed komen moeizaam van de grond. De kopersmarkt van vandaag vraagt om een andere manier van ontwikkelen. Centraal hierbij staat een onderscheidende profilering en inrichting van een gebied. De uitdaging is een onderscheidend gebied in te richten. Original Footprint is een methode om de authentieke identiteit van de plek te vertalen naar de profilering en inrichting van de locatie. De aanpak bestaat uit drie stappen. Eerst inventariseren we de gebiedsgeschiedenis en tegelijkertijd kijken we op basis van een marktanalyse naar de toekomst. We combineren beide en werken deze uit tot een aantal verhaallijnen. Vervolgens wordt in overleg met belanghebbenden gekozen voor één verhaallijn die het beste past bij de ontwikkelambitie voor de locatie. Sluitstuk is de toepassing van de verhaallijn op de fysieke vormgeving, de branding en marketing van het gebied.

Op dit moment is Original Footprint al gevraagd voor locaties in Tilburg en Drachten!

Original Footprint is een initiatief van The Missing Link, Tribes@Work, en Dennenmond vastgoedadviseurs.