Herinrichting Cuijk Grotestraat

Cuijk is een gemeente met een rijk verleden. Met name het Romeinse verleden en de Middeleeuwen zijn hier stevig vertegenwoordigd met een Romeins fort, een brug en een kasteel van de heren van Cuijk. In de binnenstad van Cuijk zijn afgelopen tijd opgravingen uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het centrum, in het bijzonder de oorspronkelijke Romeinse weg; de huidige Grotestraat in het centrum van Cuijk. Het is een meerjarenplan waarbij onder anderen ook de riolering wordt vervangen in het kader van de klimaatopgave. Omdat hierbij de grond van de binnenstad van Cuijk aanzienlijk wordt geroerd, worden veel archeologische vondsten gedaan uit het roemrijke verleden van Cuijk. Het archeologisch onderzoek op deze plek is dan ook al enige tijd bezig.

The Missing Link is in opdracht van de gemeente, de afgelopen maand bezig geweest met een second opinion over de wijze waarop de gemeente Cuijk de diverse rioleringswerkzaamheden, de archeologie in de bodem en wat er al is opgegraven op een goede wijze samen kan brengen. Daarbij wordt gekeken naar de kosten, de planning de organisatie en het contractmanagement. Een uitdagend project met veel verschillende belangen waar we graag invulling aan geven!

Impressie Grotestraat Cujk

Archeologie managen in project Nijmegen Waalfront

Langs de rivier de Waal, tegen de binnenstad van Nijmegen aan, werken de gemeente Nijmegen en BPD samen aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, Waalfront. Op deze plek zullen in de toekomst ruim 2.000 woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en BPD in het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. In het plangebied bevinden zich archeologische resten, waaronder de resten van het Romeinse Nijmegen.

Romeins Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Missing Link is gevraagd om de afstemming over de eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de gemeente en het ontwikkelbedrijf Waalfront te verzorgen. Om precies te weten hoe diep de archeologie zit is een uitgebreid booronderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van het booronderzoek is nu duidelijk geworden wat de opbouw van de bodem is en op welke wijze we met de archeologie kunnen omgaan. Daarmee kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wat en hoe de archeologie precies moet worden bewaard.  Het is namelijk belangrijk dat op korte termijn duidelijk wordt wat er voor de bouwconditie archeologie moet worden gedaan.

The Missing Link o.l.v. Boudewijn Goudswaard werkt als adviseur van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Aan de hand van het booronderzoek is door TML inmiddels een selectieadvies en een maatregelenplan opgesteld waarin wordt verwoord welke archeologische onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd en welke resten in de grond kunnen worden bewaard zodat niet alles opgegraven hoeft te worden. The Missing Link werkt nu aan een monitoringplan waarmee zicht gehouden wordt op de effecten van de bouw, zoals bijvoorbeeld grondwater en zetting, op de archeologie in de bodem. Ook later, als de plannen gerealiseerd zijn is het zaak om te blijven monitoren hoe de archeologie bewaard blijft. Na de realisatie en oplevering van het project zal daarom de gemeente Nijmegen deze monitoringstaak overnemen. Hierdoor blijft een deel van de Romeinse resten in de ondergrond bewaard voor de toekomst.

Rappe directievoering Helmond de Hoefkens

We kennen allemaal wel projecten met een lange aanloop. Het is dan fijn om eventuele losse eindjes goed in beeld te hebben en tijdig op te pakken. Onlangs hebben wij mogen helpen door voor de bouwvak archeologisch onderzoek uit te laten voeren. In het plangebied te Helmond was in 2002 al grotendeels onderzocht. Destijds kon echter een deel niet onderzocht worden. Met de nieuwe ontwikkeling door Heijmans was het alsnog nodig om daar iets mee te doen.

Om de conditie archeologie voor de opdrachtgever te minimaliseren, heeft The Missing Link in eerste instantie een risico- en kansenanalyse opgesteld. De conclusie daarvan was een hoge archeologische waardering van het gebied, met name vanwege de vondsten uit de IJzertijd (ca. 700 v.Chr. – 0). Een proefsleuvenonderzoek met doorstart opgraving zou uitsluitsel moeten geven. De directievoering over deze opgraving is gedaan door The Missing Link. Er is op zeer prettige en vlotte wijze met alle betrokken partijen samengewerkt, waardoor het onderzoek binnen het geplande tijdsbestek uitgevoerd kon worden.

Het plangebied is vrij voor ontwikkeling en het archeologisch rapport komt eraan. Omdat het ontwikkelingsproces van het gebied minimaal verstoord is, kunnen we binnenkort niet alleen de oude samenleving van Helmond bewonderen, maar ook de nieuwe.

Stagiair gezocht

The Missing Link zoekt stagiair(e)s! Kom jij ons team versterken?

The Missing Link is een adviesbureau dat het (historische) verhaal van een plek koppelt aan de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke ambities. We bieden een beproefde methode om archeologie, erfgoed en cultuurhistorie in te zetten bij ruimtelijke ontwikkeling, citymarketing en toeristisch beleid.

Tijdens de stage maak je kennis met verschillende projecten en klanten en ondersteun je onze adviseurs waar mogelijk. Heb je affiniteit met geschiedenis, het schrijven van verhalen en ben je voor minimaal 3 dagen in de week beschikbaar? Dan is deze stage echt iets voor jou!

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@the-missinglink.nl ter attentie van Boudewijn Goudswaard. Je kunt ook eerst bellen naar 0614325141

Publicatie groots archeologisch onderzoek Arnhem Schuytgraaf

De eerste woningen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf zijn gebouwd in 2004. Toch zijn er al 7.000 jaar lang mensen actief in het gebied. Daarom ging de ontwikkeling van de wijk voor een belangrijk deel gepaard met grootschalige archeologische opgravingen. Archeologen vonden sporen van prehistorische, Romeinse en middeleeuwse bewoning, en militaire resten uit de Tweede Wereldoorlog. Onder de vondsten waren vuurstenen gereedschappen, de resten van een prehistorisch jagerskamp, Romeinse crematiegraven, een Duits jachtvliegtuig en munitie.

Met deze opgraving is de geschiedenis van Arnhem een stuk rijker geworden en krijgen we meer inzicht in de manier waarop mensen vroeger leefden. Om het verleden levend te houden is er ook in de wijk zelf een plaats gegeven aan de archeologie. Voor het veld ‘vindplaats 10’ is door de gemeente en betrokken partijen een manier gezocht om de geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken.

Het onderzoek in Schuytgraaf was een uniek en omvangrijk project. Het 800 pagina’s tellende onderzoeksrapport is daarvan het bewijs. Na bijna 20 jaar onderzoek gaat het project nu de laatste fase in: de officiële afronding. De laatste technische eindredactie, het drukwerk en de presentatie van het rapport worden begeleid door The Missing Link. Daarnaast zal het onderzoek ook voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt door middel van een gedigitaliseerde versie. Iedereen zal zo een kijkje kunnen nemen in de veelzijdige geschiedenis van Arnhem Schuytgraaf. Het boek wordt verwacht na de zomer.

Participatie is voor ontwikkelaar vooral een kans

Onze adviseur Paul Splinter schoof 5 juni op de Amsterdamse vastgoedbeurs Provada aan bij een lunchsessie van Slokker Vastgoed. Onderwerp van gesprek was Participatie onder de Omgevingswet, een last of zegen?

Tijdens de sessie bracht hij in dat participatie voor de ontwikkelaar toch vooral een kans is: “Onder de Omgevingswet wordt participatie een belangrijke rol toegedicht. Maar Omgevingswet of niet. In gesprek gaan met omwonenden en stakeholders is voor een ontwikkelaar altijd belangrijk. Niet om draagvlak te verkrijgen maar om kennis en informatie over de plek op te halen. Het verhaal van de plek is een mooie insteek om het gesprek aan te gaan met de buurt. Wat is er zo kenmerkend voor de buurt, wat maakt het prettig om te wonen of te verblijven, maar ook wat zou deze buurt beter maken? Op basis van dit soort vragen komt de trots en identiteit van een plek naar boven. Mensen vertellen graag verhalen. Dit vormt een mooi vertrekpunt voor verder gesprek over nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Door voort te bouwen op de identiteit voelen mensen zich verbonden met de plek wat de toekomstwaarde vergroot”.

lees het verslag van de sessie op de website van Slokker

Opening tentoonstelling ‘De Wezen Spreken’

Op 8 juni was de feestelijke opening van het Heilige Geest Weeshuis in Leiden. Het Heilige Geest Weeshuis was het oudste en grootste weeshuis van Leiden, en is één van de grootste monumentale panden. Nadat Stichting Utopa het pand in 2007 aankocht is het helemaal opgeknapt. Nu is het weeshuis gedeeltelijk opengesteld voor publiek en is de tentoonstelling ‘De Wezen Spreken’ te bezichtigen. Deze tentoonstelling geeft een goed beeld van het leven in en om het weeshuis. The Missing Link heeft in opdracht van Stichting Utopa een film ontwikkeld voor de tentoonstelling, en was aanwezig bij de opening.

De tentoonstelling besteedt aandacht aan zowel de sociale als de bouwkundige historie. Omdat het weeshuis pas in 1961 sloot, konden enkele vroegere bewoners van het weeshuis vertellen over hun ervaringen van vroeger. Deze interviews zijn terug te zien in de tentoonstelling. De bouwkundige historie van het weeshuis gaat terug tot de 15e eeuw. Om een overzicht te geven van de vele uitbreidingen van het monumentale pand is in opdracht van Stichting Utopa een film gemaakt. Hierin worden de opeenvolgende bouwperioden getoond door historisch beeldmateriaal te combineren met 3D-reconstructies.

De film en animaties zijn gemaakt door Marcel Leuning en Joke Nijman. The Missing Link verzorgde de projectleiding, het script en de tekst. Het Bouwhistorisch advies kwam van Droge Bureau voor Bouwhistorie.

Het Heilige Geest Weeshuis en de tentoonstelling ‘De Wezen Spreken’ zijn gratis toegankelijk van woensdag t/m vrijdag,van 13.00 tot 16.30 uur.

TML-project in Jaarboek Archeologie

Op vrijdag 18 juni is het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie gepresenteerd. De bundel is een verzameling van twintig bijzondere opgravingen die in 2017 in Nederland plaatsvonden, geselecteerd door een onafhankelijke commissie bestaande uit professionals en vrijwilligers.

Dit jaar was deze presentatie extra bijzonder voor ons: één van de twintig projecten in het boek is door ons begeleid! The Missing Link heeft zorg gedragen voor de opgraving van twee kloosters in Brielle, wat tot veel nieuwe historische inzichten heeft geleid. Ook hebben wij een publieksbereikprogramma uitgevoerd om het verhaal van de plek met zo veel mogelijk bewoners en bezoekers te delen. Het hoofdstuk over dit project is geschreven door Marijke Holtrop (Historisch Museum den Briel) en onze eigen Tessa Henkes. Meer informatie over het eindresultaat van het project vind je hier.

Het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie is een initiatief van de Stichting Archeologie & Publiek (SAP), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Pronk Producties Vught. Het boek is voor €29,95 te koop bij de meeste boekhandels.

 

Brielle Zusterhof: Kloostergeschiedenis beleefbaar

Afgelopen week (15-5-18) was de opening van de Zusterhof te Brielle. Op deze speciale plek heeft The Missing Link voor de gemeente in het voorjaar van 2016 de opgraving van twee kloosters begeleid. Samen met de gemeenten zijn we op zoek gegaan naar hoe we het verhaal van de plek het best konden delen met bewoners. We hebben een breed publieksbereik programma uitgevoerd tijdens de opgraving; videoblogs, opendagen, vondst van de week in het gemeente museum. Na afloop is er ook een publieksboek uitgegeven en hebben we meegeholpen aan de 3D reconstructie van het kloosterterrein en een nieuwe tentoonstelling. De opening is reden tot een feestje omdat het verhaal van de plek in de Openbare Ruimte terugkomt in het prachtige ontwerp van Ben Kuipers. Wij zijn trots dat we hebben mogen meedenken met dit plan en dat de geschiedenis van het kloosterterrein zo`n mooie inspiratie is geworden voor het hof waar nu heel Brielle van kan genieten!

Themamiddag Erfgoed als drager van de Omgevingsvisie Flevoland

Op dinsdag 15 mei organiseerde Steunpunt archeologie en monumenten Flevoland in samenwerking met de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed een interactieve informatiebijeenkomst met als onderwerp erfgoed en de Omgevinsgwet. Met Boudewijn Goudswaard als dagvoorzitter konden The Missing Link en WeZijnOm  een bijdrage leveren aan deze bijzondere bijeenkomst.

De bijeenkomst, onderdeel van een serie voor alle 12 provincies geïnitieerd door het RCE, werd gehouden in de Commandeurskamer van de historische Batavia Werf. Aanwezig waren Flevolandse medewerkers cultuurhistorie, erfgoed, monumenten, archeologie en Ruimtelijke Ordening bij gemeenten, provincie en het rijk. De bijeenkomst zoomde in op erfgoed als drager van de omgevingsvisie, op erfgoed als onderdeel van de kernkwaliteiten van een gemeente en op de omgeving van het monument. Er kwamen vragen aanbod als; waarom erfgoed meenemen in de omgevingsvisie en hoe krijg je dat voor elkaar?

Het programma bestond afwisselend uit inhoudelijke voordrachten en werktafels. Gerda de Bruijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf inzicht in het kader van de Omgevingswet. Zemira Rexha Marošlić van de gemeente Noordoostpolder liet zien hoe het DNA (identiteit) van een gebied een bouwsteen voor de toekomst

 

kan zijn. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld. Cultureel erfgoed maakt op zich onderdeel uit van de omgevingsvisie, maar kan hierbij een bredere, drijvende kracht zijn. Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan – monumentale bebouwing, cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. Zodoende speelt het een grote rol in het dagelijkse leven en de identiteit van de mensen die er wonen.

Erfgoed in ruimtelijke opgaven

Het integrale karakter van de omgevingsvisie biedt kansen om vanuit het cultureel erfgoed opgaven uit andere sectoren met elkaar te verbinden. Erfgoed is dan niet louter een aparte opgave, maar wordt beschouwd als identiteitsdrager van een heel gebied. Zo kunnen historische structuren of elementen als vertrekpunt voor grote ruimtelijke opgaven dienen. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, energietransitie of waterveiligheid. Daarbij draagt de historische gelaagdheid bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap; en een aantrekkelijke gemeente waar het goed toeven is, trekt mensen en bedrijven aan.

De deelnemers gingen aan het eind van de dag naar huis met een Now How Wow lijst. Onder Now vallen concrete acties die meteen in gang kunnen worden gezet. Bij Wow horen werkzaamheden die meer tijd kosten en meer samenwerking vereisen. Wow projecten leiden over een langere periode tot het vervullen van mogelijkheden en wensen.

Dit was de eerste in een reeks van bijeenkomsten om elkaar te helpen met de komende Omgevingswet in Flevoland. Van de middag is een mooi getekend verslag gemaakt. Op deze manier worden de uitkomsten een levendige en aanspre

 

kende manier inzichtelijk gemaakt.