Stagiair gezocht!

The Missing Link zoekt stagiair(e)s! Kom jij ons team versterken?

Wij zijn een adviesbureau voor erfgoed en ruimte. We koppelen het verhaal van de plek aan maatschappelijke opgaves voor een krachtige gebiedsontwikkeling.

Tijdens de stage maak je kennis met verschillende projecten en klanten en ondersteun je onze adviseurs waar mogelijk. Heb je affiniteit met geschiedenis, het schrijven van verhalen en ben je voor minimaal 3 dagen in de week beschikbaar? Dan is deze stage echt iets voor jou!

lees de vacature hier.

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@the-missinglink.nl ter attentie van Boudewijn Goudswaard.

Je kunt ook eerst bellen naar 0614325141

TML zoekt versterking!

Ben je een gedreven KNA-archeoloog en wil je werken op het snijvlak van archeologie, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling? The Missing Link is op zoek naar een nieuwe collega! Bekijk hier de vacature.

Verhaal van de plek voor kazerneterrein Crailo

SVP Architectuur en Stedenbouw heeft samen met Arcadis de aanbesteding voor de planvorming van gebiedsontwikkeling Crailo gewonnen. The Missing Link feliciteert de winnende partijen met deze mooie prestatie. Wij hebben voor dit voormalige kazerneterrein het verhaal van de plek opgesteld en dit in een inspirerende sessie met alle participanten gekoppeld aan de ambities voor het gebied. Dit is vervolgens uitgewerkt tot een prachtig plan.

Het oude kazerneterrein ligt op een strategische plek tussen Bussum, Huizen en Laren en is aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Jarenlang huisvest het soldaten uit het hele land die hier hun dienstplicht uitvoeren en er kameraden maken voor het leven. Maar ook over de tijd voor de aanleg van de kazerne valt veel te vertellen. Als heidegebied is Crailo eeuwenlang in gebruik door de Gooise boeren die in hechte gemeenschappen samenleven en hier hun vee laten grazen. Zij worden ook wel de erfgooiers genoemd en vormen bijna duizend jaar lang een netwerk dat op duurzame wijze gebruik maakt van het diverse Gooise landschap.

De vele verhalen die over het gebied te vertellen zijn, vormden een mooi aanknopingspunt voor het ambitiedocument waarin het creëren van een duurzaam woon- en werkgebied centraal staat. Nu wordt dit verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan voor de geplande gebiedsontwikkeling.

 

Feestelijke opening ArcheoRoute in Reuver

Afgelopen zaterdag opende gedeputeerde Hans Teunissen in Reuver de Limburgse ArcheoRoute. De ArcheoRoute maakt de verhalen van archeologische vindplaatsen met behulp van moderne technieken zichtbaar en beleefbaar. Boudewijn Goudswaard was bij de feestelijke ceremonie aanwezig om te vertellen over de bijzondere opgraving die op deze plek is gedaan.

 

In 2016 heeft The Missing Link in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving in Reuver verzorgd. Aanleiding was de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Oppe Brik op de plek van een voormalige steenfabriek. Hier bleek een zeldzame vindplaats uit de steentijd te liggen. Samen met stakeholders hebben we hier een community archeologieproject opgezet, waarbij zowel bewoners als lokale (amateur)archeologen participeerden bij de opgravingen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de manieren waarop het aanwezige erfgoed kan worden ingezet voor recreatieve doeleinden. Het is dan ook mooi om te zien dat dit door gemeente en provincie is opgepakt, met de ArcheoRoute als resultaat.

 

In de gemeenten Beesel, Weert en Venray zijn nu de eerste locaties geopend en verhalen bekend gemaakt. Daarna volgen Nederweert, Roerdalen, Roermond en in 2019 de rest van de provincie. Met als eindresultaat een parelketting van beleefbare archeologische vindplaatsen door heel Limburg.

Het SIKB-jaarcongres komt er weer aan!

Het SIKB-jaarcongres komt er weer aan!

Op 20 september 2018 vindt het SIKB-jaarcongres plaats met dit jaar ‘De verbindende kracht van data’ als thema. Boudewijn Goudswaard van The Missing Link is dit jaar geen dagvoorzitter, maar zal daarvoor in de plaatse een sessie voorzitten over nieuwe handvatten voor goed opdrachtgeverschap in de archeologie.

Die sessie is de uitkomst van een langer lopend SIKB project met specialisten van onder meer de aanbestedingsite PIANOo om te komen tot een goed dossier en professioneler aanbestedingsproces in de archeologie.

Verschillende sprekers, waaronder tech expert Alexander Klöpping, zullen het publiek tijdens een plenair deel meenemen in de wondere wereld van de digitale data en de mogelijkheden ervan. Vervolgens vinden er in drie rondes deelsessies plaats. Boudewijn zal binnen de ronde ‘Actualiteiten’ een deelsessie voorzitten over nieuwe handvatten voor goed opdrachtgeverschap in de archeologie. Voor opdrachtgevers en overheden is het immers lang niet altijd eenvoudig om onderzoek aan te besteden en de kwaliteit ervan te beoordelen. Momenteel wordt er dan ook  gewerkt aan een branchedossier Aanbesteden in de archeologie en aan het actualiseren van de KNA Referentietabellen. Wat is nu eigenlijk het doel van archeologisch onderzoek? Wie stelt de kwaliteitseisen en hoe voer je die in de praktijk uit? Alle ins en outs zullen tijdens deze boeiende sessie besproken worden door Ralph Reiter (Inkoopbureau Midden Nederland), Fokko Kortlang (Archao), Harry Pape (Rubicon Erfgoed) en Marten Verbruggen (RAAP).

Meer weten? Bekijk hier het programma.

Terugblik: een jaar lang verhaal van de plek

‘Zorg voor eigenheid en bouw voort op de identiteit van de plek’

Ruim een jaar geleden ging The Missing Link een samenwerking aan met Paul Splinter, oprichter van Bureau Ruimte InZicht. Tot voorjaar 2017 werkte hij als kennismanager bij de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars. Sinds begin van dit jaar maakt hij als adviseur voor drie dagen per week deel uit van het team van The Missing Link. Voor collega Niels van den Berg een mooi moment om met hem terug te blikken.

Hoe vind je het om bij The Missing Link te werken en waar heb je je afgelopen jaar mee bezig gehouden?

“Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen jaar waarin ik, in opdracht van een inmiddels behoorlijk aantal projectontwikkelaars, onderzoek deed naar het verhaal van de plek. Wat me vooral bevalt is om dat te doen met een team van enthousiaste en deskundige collega’s. Ik vind het leuk om met ontwikkelaars in gesprek te gaan over hoe je de identiteit van een plek kunt inzetten bij nieuwe ontwikkelingen. Weten hoe een gebied waar je gaat ontwikkelen is geworden tot wat het nu is, geeft houvast en inspiratie voor de toekomst én het nieuwe hoofdstuk dat aan een plek wordt toegevoegd.

Dit besef is bij ontwikkelaars zeker aanwezig maar hun blik is bij locatieonderzoek vaak al snel gericht op wat er nu is en in de toekomst moet komen. Toch is het waardevol om eerst een stap terug te doen en even stil te staan bij de geschiedenis van het gebied. Je ontdekt zo hoe het gebied geworden is tot wat het nu is en wat de essenties zijn van een plek.  Het is mijn missie om die gedachte steeds verder voor het voetlicht te brengen en te laten zien hoe wij met het verhaal van de plek een bouwsteen kunnen leveren aan een gebiedsontwikkeling die geworteld is en recht doet aan de eigenheid van de plek. Het is goed te ervaren dat ons verhaal van de plek als vertrekpunt en onderlegger bij steeds meer ontwikkelaars aanslaat en zij hierin investeren. Zo hebben we dit jaar verhalen van de plek geleverd voor gebiedsontwikkelingen door het hele land: Van Groningen tot Zaanstad, van Leusden tot Delft, van Utrecht tot Schoonhoven en van Achterveld tot Roosendaal. Die ontdekkingstocht naar plekken door het hele land maakt dit werk voor mij boeiend. Iedere stad, dorp of wijk heeft zijn eigen verhaal. In een tijd van globalisering lijkt de belangstelling voor het lokale juist toe te nemen. De behoefte aan eigenheid en herkenbaarheid is groot. Dat is een belangrijk aanknopingspunt voor ontwikkelaars om een omgeving te ontwikkelen die onderscheidend is en voort borduurt op de identiteit van de plek.“

Welke toegevoegde waarde heeft The Missing Link voor gebiedsontwikkelaars?

“Met onze diensten dragen we vooral bij aan locatieonderzoek en marketingactiviteiten in het ontwikkelproces. Bij de ontwikkelingen die ik zojuist noemde hebben we met diensten rond het verhaal van de plek en gebiedsidentiteit bijdragen geleverd aan gebiedsvisies – en concepten, maar ook aan gebiedsmarketing- en promotie. Bij locatieontwikkelingen op al verworven posities, maar ook bij tenders. Het verhaal van de plek presenteerden we tijdens sessies met vertegenwoordigers van ontwikkelaars, gemeenten, architecten, stedenbouwkundigen en landschappers. Tijdens de sessies ontdekten ook wij steeds meer de toegevoegde waarde van het verhaal van de plek. Voor ontwikkelaars en ontwerpers leverde het inspiratie, aanknopingspunten of haakjes op voor visie, concept en ontwerp. Het verhaal van de plek als onderlegger of kompas. Aanvullend op het verhaal van de plek organiseerden we regelmatig kernwaardensessies aan de hand van een ‘kaartspel’. Partijen kwamen zo tot gezamenlijk gedragen essenties van de plek en wisselden van gedachten over welke identiteit van het gebied te benutten bij de gebiedsontwikkeling en de ‘agenda van de plek’. Bij weer andere projecten leverden we een bijdrage aan gebiedsbranding –en promotie door op basis van het verhaal van de plek gebieden op de kaart te zetten. Zo leverden we denk ik waardevolle bouwstenen voor ‘gewortelde’ gebiedsontwikkelingen in dorpen en steden. Voor ontwikkelaars van onder meer Heijmans Vastgoed, Wilma Wonen, Amvest, Volker Wessels, AM, VanWonen, ERA Contour, Blauwhoed, Sprangers Vastgoedontwikkeling, de Alliantie Ontwikkeling en Van Wijnen. Voor de meeste van deze partijen was onze aanpak nieuw, maar de reacties zijn vrijwel overwegend positief. Het verhaal van de plek levert voor de meeste toehoorders nieuwe en verrassende inzichten op. De kunst is vervolgens deze inzichten door te vertalen in de ontwikkeling. Daar ligt ook voor mij nog een uitdaging die ik graag samen met ontwikkelaars, ontwerpers en marketeers oppak.  Ik kijk in elk geval uit naar nieuwe ontwikkellocaties waaraan wij een bijdrage kunnen leveren.”

 

Dat plekken Paul ook persoonlijk inspiratie opleveren kun je lezen in ‘ZEVENTIEN verhalen over plekken:

 

’ZEVENTIEN

Niets is leuker dan het ontdekken van plekken.

Maar wat is een plek zonder verhaal?

In 2017 tikte ik zeventien verhalen op.

Over observaties en ervaringen op plekken,

en herinneringen die ze bij mij opriepen.

Zeventien keer mijn verhaal van de plek.

 

Benut ook de uniciteit van de plek

Wil jij bij jouw ontwikkeling de uniciteit van de plek volop benutten en voortbouwen op de identiteit? Ook voor jou maken wij met plezier het verhaal van de plek.

 

Neem voor een afspraak of een vrijblijvende offerte gerust contact op met Paul Splinter of Thessa Fonds

Herinrichting Cuijk Grotestraat

Cuijk is een gemeente met een rijk verleden. Met name het Romeinse verleden en de Middeleeuwen zijn hier stevig vertegenwoordigd met een Romeins fort, een brug en een kasteel van de heren van Cuijk. In de binnenstad van Cuijk zijn afgelopen tijd opgravingen uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het centrum, in het bijzonder de oorspronkelijke Romeinse weg; de huidige Grotestraat in het centrum van Cuijk. Het is een meerjarenplan waarbij onder anderen ook de riolering wordt vervangen in het kader van de klimaatopgave. Omdat hierbij de grond van de binnenstad van Cuijk aanzienlijk wordt geroerd, worden veel archeologische vondsten gedaan uit het roemrijke verleden van Cuijk. Het archeologisch onderzoek op deze plek is dan ook al enige tijd bezig.

The Missing Link is in opdracht van de gemeente, de afgelopen maand bezig geweest met een second opinion over de wijze waarop de gemeente Cuijk de diverse rioleringswerkzaamheden, de archeologie in de bodem en wat er al is opgegraven op een goede wijze samen kan brengen. Daarbij wordt gekeken naar de kosten, de planning de organisatie en het contractmanagement. Een uitdagend project met veel verschillende belangen waar we graag invulling aan geven!

Impressie Grotestraat Cujk

Archeologie managen in project Nijmegen Waalfront

Langs de rivier de Waal, tegen de binnenstad van Nijmegen aan, werken de gemeente Nijmegen en BPD samen aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, Waalfront. Op deze plek zullen in de toekomst ruim 2.000 woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en BPD in het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. In het plangebied bevinden zich archeologische resten, waaronder de resten van het Romeinse Nijmegen.

Romeins Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Missing Link is gevraagd om de afstemming over de eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de gemeente en het ontwikkelbedrijf Waalfront te verzorgen. Om precies te weten hoe diep de archeologie zit is een uitgebreid booronderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van het booronderzoek is nu duidelijk geworden wat de opbouw van de bodem is en op welke wijze we met de archeologie kunnen omgaan. Daarmee kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wat en hoe de archeologie precies moet worden bewaard.  Het is namelijk belangrijk dat op korte termijn duidelijk wordt wat er voor de bouwconditie archeologie moet worden gedaan.

The Missing Link o.l.v. Boudewijn Goudswaard werkt als adviseur van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Aan de hand van het booronderzoek is door TML inmiddels een selectieadvies en een maatregelenplan opgesteld waarin wordt verwoord welke archeologische onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd en welke resten in de grond kunnen worden bewaard zodat niet alles opgegraven hoeft te worden. The Missing Link werkt nu aan een monitoringplan waarmee zicht gehouden wordt op de effecten van de bouw, zoals bijvoorbeeld grondwater en zetting, op de archeologie in de bodem. Ook later, als de plannen gerealiseerd zijn is het zaak om te blijven monitoren hoe de archeologie bewaard blijft. Na de realisatie en oplevering van het project zal daarom de gemeente Nijmegen deze monitoringstaak overnemen. Hierdoor blijft een deel van de Romeinse resten in de ondergrond bewaard voor de toekomst.

Rappe directievoering Helmond de Hoefkens

We kennen allemaal wel projecten met een lange aanloop. Het is dan fijn om eventuele losse eindjes goed in beeld te hebben en tijdig op te pakken. Onlangs hebben wij mogen helpen door voor de bouwvak archeologisch onderzoek uit te laten voeren. In het plangebied te Helmond was in 2002 al grotendeels onderzocht. Destijds kon echter een deel niet onderzocht worden. Met de nieuwe ontwikkeling door Heijmans was het alsnog nodig om daar iets mee te doen.

Om de conditie archeologie voor de opdrachtgever te minimaliseren, heeft The Missing Link in eerste instantie een risico- en kansenanalyse opgesteld. De conclusie daarvan was een hoge archeologische waardering van het gebied, met name vanwege de vondsten uit de IJzertijd (ca. 700 v.Chr. – 0). Een proefsleuvenonderzoek met doorstart opgraving zou uitsluitsel moeten geven. De directievoering over deze opgraving is gedaan door The Missing Link. Er is op zeer prettige en vlotte wijze met alle betrokken partijen samengewerkt, waardoor het onderzoek binnen het geplande tijdsbestek uitgevoerd kon worden.

Het plangebied is vrij voor ontwikkeling en het archeologisch rapport komt eraan. Omdat het ontwikkelingsproces van het gebied minimaal verstoord is, kunnen we binnenkort niet alleen de oude samenleving van Helmond bewonderen, maar ook de nieuwe.

Stagiair gezocht

The Missing Link zoekt stagiair(e)s! Kom jij ons team versterken?

The Missing Link is een adviesbureau dat het (historische) verhaal van een plek koppelt aan de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke ambities. We bieden een beproefde methode om archeologie, erfgoed en cultuurhistorie in te zetten bij ruimtelijke ontwikkeling, citymarketing en toeristisch beleid.

Tijdens de stage maak je kennis met verschillende projecten en klanten en ondersteun je onze adviseurs waar mogelijk. Heb je affiniteit met geschiedenis, het schrijven van verhalen en ben je voor minimaal 3 dagen in de week beschikbaar? Dan is deze stage echt iets voor jou!

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@the-missinglink.nl ter attentie van Boudewijn Goudswaard. Je kunt ook eerst bellen naar 0614325141