Nieuwe allianties in bodem water en archeologie- SIKB congres 2017

Het Jaarlijkse SIKB-congres komt er weer aan! Op 21 september 2017 organiseert de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer het congres: Nieuwe allianties in bodem, water en archeologie. Het congres zal worden gehouden in congrescentrum Reehorst te Ede. Boudewijn Goudswaard is dit jaar voorzitter van het congres.

Kennis van bodem, water en archeologie spelen een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. Met de voorbereidingen voor de omgevingswet in volle gang, is het moment om een krachtige alliantie tussen professionals, overheden en burgers te smeden juist nu relevant. Op het congres zullen praktische ideeën over het vormen van dergelijke samenwerkingsverbanden daarom centraal staan. Daarnaast is er natuurlijk ook veel nieuws over de praktische aspecten van het werk, over nieuwe technieken en de wijzigingen in SIKB-documenten per 1 januari 2018.

Onder leiding van Boudewijn Goudswaard (The Missing Link) zullen Carla Schönknecht, Gedeputeerde Water, Bodem en Natuur bij Provincie Zeeland en Roelof Bleker, Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland hun ervaringen over samenwerking met burgers en bedrijven en andere overheden bij ontwikkelingen als dijkverzwaring en natuurontwikkeling met de deelnemers delen. In drie ronden met parallelsessies kunnen participanten inzicht verwerven in de werkwijzen van nieuwe allianties voor de vakgebieden waarbinnen het SIKB actief is. Ook worden praktijkmethoden en innovaties gedemonstreerd.

Aangezien Boudewijn Goudswaard ook deelneemt in zijn secundaire rol als bestuurslid SIKB voor archeologie, zal hij naast dagvoorzitter ook in deelsessie 1 “Verbinden kun je leren; archeologie in de Omgevingsvisie” de voorzittersrol op zich nemen. Deze sessie belicht de bescherming van ons archeologisch erfgoed in de omgevingsvisie en het samenwerken met andere partners in de fysieke leefomgeving. Charlotte Peen (gemeente Ede) zal daarom spreken over Archeologie in een integrale gemeentelijke omgevingsvisie. Chris Sueur (Buro de Brug, namens de Werkgroep Standaardisering Waardenkaarten) neemt het onderwerp: “Kaartenmakers slaan de handen ineen; de archeologische waardenkaart klaar voor de Omgevingswet” op zich. Anja van Zalinge en Karen Schenk (gemeente Haarlem) spreken over de reflectie vanuit het proces, waarbij inhoud en regels in de praktische context van een historische binnenstad toegepast worden.

Aanmelden is gratis en kan hier:

The Missing Link is op zoek naar stagiairs!

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde stagiairs die ons team komen versterken. Onze missie is om de geschiedenis van de plek in te zetten voor duurzame gebiedsontwikkelingen. Als stagiair draai je mee met het hele team en neem je deel aan alle werkzaamheden die komen kijken bij gebiedsontwikkeling, erfgoedmanagement, beleidsontwikkeling en erfgoedbeleving.

De volgende opleidingen op HBO of WO-niveau sluiten goed aan bij ons werk:

  • marketing/sales
  • archeologie
  • geschiedenis
  • erfgoed
  • toerisme
  • planologie
  • vormgeving

Ons kantoor is gevestigd in Utrecht.

Geïnteresseerd? Stuur dan een motivatiebrief en je CV naar info@the-missinglink.nl ter attentie van Boudewijn Goudswaard. Je kunt ook eerst bellen naar +31(0)6 14325141.

 

Geslaagd Event: SOS onze schepen vergaan twee keer!

Samen met het steunpunt archeologie en monumenten Flevoland heeft The Missing Link de organisatie van het event SOS! Onze schepen vergaan twee keer op zich genomen. Het event vond plaats op 6 juli 2017 in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en kan enkel een groot succes genoemd worden! Niet alleen is het gelukt om de verschillende belangengroepen nader tot elkaar te brengen maar ook is er een basis gelegd om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de ambtelijke en bestuurlijke initiatieven met betrekking tot de maritieme archeologie. Met dank aan alle deelnemers, het enthousiasme waarmee zij aan de slag zijn gegaan en de inzet van de verschillende partijen!

Voor een samenvatting van het evenement kijk hier:

https://platformmaritiemearcheologie.nl/congresverslag-sos-schepen-vergaan-twee-keer/

The Missing Link is verhuisd!

Vandaag zijn wij ingetrokken in ons supergave nieuwe onderkomen UCO te Utrecht. In deze voormalige wagenmakerij van de NS maken wij nu deel uit van een inspirerende community van ondernemers.  Over het bedrijfspand valt veel te vertellen en te ontdekken: UCO.

Wij zijn erg blij met onze nieuwe uitdagende omgeving en heten u graag welkom:

 

The Missing Link

2e Daalsedijk 6

3551 EJ Utrecht

06- 14325141

Nieuw telefoonnummer

TML heeft nieuw telefoonnummer!

Vanaf heden maken wij gebruik van een nieuw algemeen telefoonnummer.

We zijn te bereiken op onderstaand nummer:

+31(0)6 14325141

TimeTravel Ockenburgh

Romeins fort Ockenburgh weer zichtbaar!

TimeTravel Ockenburgh

 

In de 2e eeuw na Chr. lag in de duinen van Ockenburgh een Romeins ruiterfort.
Dit fort moest de kust verdedigen tegen vijanden die ongezien vanaf de Noordzee
Romeins gebied binnen wilden trekken.

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark toont u voor het eerst in bijna tweeduizend
jaar hoe het eruit gezien kan hebben. Zo sta je midden in de barakken waar de
Romeinse soldaten sliepen, krijg je een indruk van het kampdorp en kom je meer
te weten over de ruitereenheid die hier verbleef.

 

 

identiteit van de plek

Geslaagde sessie over identiteit van de plek op Provada

Op 31 mei verzorgde The Missing Link op de stand van Dura Vermeer een levendige masterclass op de Provada in de Amsterdam. Op de jaarlijkse vastgoedbeurs gingen Boudewijn Goudswaard en Paul Splinter met de toehoorders in gesprek over het benutten van de identiteit van de plek bij gebiedsontwikkeling -en branding. Saskia Hornikx nam hen vervolgens mee naar de casus Rijswijk-Buiten, een grote woningbouwontwikkeling waar Dura Vermeer actief is.

Met de deelnemers – vastgoedstudenten en beursbezoekers – doorliep Saskia op interactieve wijze de verschillende stappen die samen met Dura Vermeer en de gemeente Rijswijk voor een van de deelgebieden zijn gezet. Zo lichtte zij kort de rijke historie van het gebied van Rijswijk Buiten toe en legde vervolgens uit hoe je dit verhaal van de plek kunt koppelen aan de ambities die Dura Vermeer en de gemeente Rijswijk hebben in dit gebied. Vervolgens gingen we in gesprek over de concepten (verhaallijnen) die we hieruit hebben ontwikkeld en op de vraag hoe de identiteit van het gebied zou kunnen worden ingezet voor gebiedsbranding.

 

 

 

 

 

 

Het verhaal en de opmerkingen van de deelnemers werden gedurende de sessie door een sneltekenaar fraai weereggeven op een klassiek schoolbord. Organisator Lieuwe Conradie, conceptontwikkelaar bij Dura Vermeer Design, keek met plezier terug op de sessie. “The Missing Link bewijst met zijn vermogen om de geschiedenis van de plek om te zetten naar identiteit van onschatbare waarde te zijn in het benutten van die kwaliteiten. Ze doen dit middels een helder stappenplan en ontrafelen zo, de vaak gelaagde, geschiedenis en vertalen dit naar een hedendaags bruikbaar verhaal. Hiermee helpen ze ons om plekken waar al jarenlang nederzettingen zijn geweest toekomstbestendig te maken voor nieuwe bewoners”, aldus Lieuwe. Ook wij kijken terug op een geslaagde sessie.

Wilt u ook kijken naar mogelijkheden hoe de identiteit van de plek kan worden ingezet bij uw gebiedsontwikkeling? Wij gaan graag met u in gesprek.

U  kunt voor een afspraak contact opnemen met Boudewijn Goudswaard of Paul Splinter.

Identiteit van de plek

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark

Lancering TimeTravel Ockenburgh – Kijkduinpark

Komende vrijdag 9 juni is de lancering van de TimeTravel-app Ockenburgh Kijkduinpark  op het vakantiepark Kijkduin.

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark laat een digitale reconstructie zien van het Romeinse fort Ockenburgh uit de 2e eeuw. Met een tablet of smartphone kan een bezoeker rondkijken in de Romeinse tijd via vier 360° panorama’s. Door klikpunten krijgt de gebruiker meer informatie over het fort, zijn bewoners en de omgeving. De app is ook met een VR-bril te bekijken.

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag.

Schoolplaat over de Limes

Schoolplaat over de Limes

Onze reconstructie van het Romeinse castellum Nigrum Pullum bij Zwammerdam is te bewonderen op de schoolplaat die het Erfgoedhuis ontwikkelde over de grens van het Romeinse Rijk: de Limes.

De schoolplaat  is gratis verstrekt aan scholen langs de Limes in Zuid-Holland en is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Op de voorkant staat een kleurrijke tekening waarop op een speelse manier allerlei aspecten uit de Romeinse tijd worden getoond: van het dagelijkse leven van de soldaten in een castellum, tot het vervoeren van allerlei goederen over de Rijn. Op de achterkant van de plaat vind je uitleg over de Limes.

De poster is te bestellen op de website van het Erfgoedhuis.

Download TimeTravel Zwammerdam

 

Actorregister archeologie

Hoera wij staan in het beroepsregister!

Onze archeologen zijn opgenomen in het beroepsregister. Zoals u van ons verwacht zijn onze archeologische adviseurs allemaal beoordeeld op het hoogste seniorniveau. Als wij u adviseren over archeologie doen wij dat vanuit onze expertise. The Missing Link is blij dat dit nu ook onafhankelijk is vastgesteld.

Op het gebied van erfgoedmanagement  zetten wij onze adviseurs in voor Risico- kansenanalyses, Directievoering, projectmanagement, Bureauonderzoeken, erfgoedbeleid, Plannen van Aanpak, Programma`s van Eisen en alle overige vragen waar wij u mee kunnen helpen. Wij staan voor u klaar!