Detachering bij Buitenring Parkstad

De provincie Limburg krijgt als opdrachtgever van het project Buitenring Parkstad ondersteuning van The Missing Link in de archeologie-opgave.

Het project Buitenring Parkstad is een initiatief van de provincie Limburg en heeft tot doel, de bereikbaarheid van de stadsregio Parkstad Limburg te verbeteren. Naast de aanleg van de Buitenring worden ook bestaande provinciale wegen verbeterd om de onderlinge bereikbaarheid van de gemeenten in de regio te verbeteren. Op verschillende plaatsen raakt het tracé van de Buitenring archeologische waarden. Om deze waarden veilig te stellen is voorafgaand aan de aanleg al veel archeologisch onderzoek gedaan: boringen, waaronder diepteboringen op plaatsen waar het tracé verdiept zal komen te liggen; proefsleuven en opgravingen. De provincie Limburg heeft in haar rol als opdrachtgever de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een verantwoorde omgang met archeologische resten die door de aanleg van de Buitenring bedreigd zouden kunnen worden. Om deze archeologie-opgave goed te kunnen beheersen heeft de provincie via The Missing Link de steun van Diederik Bente als ervaren deskundige ingeroepen. Inmiddels is Diederik binnen het project onder meer belast met de aanbesteding, contractbeheer, risicobeheersing en directievoering van archeologisch onderzoek.