Onze diensten

Voor identiteit in ruimte

Erfgoedmanagement

Bij erfgoedmanagement zorgen we voor kostenbesparing en waardetoevoeging in de ruimtelijke ontwikkeling. Private en publieke partijen ondersteunen wij in erfgoedgerelateerde projecten. Wij doen dat met ziel en zakelijkheid.

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling gebruiken we de identiteit van een plek als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming. Gewortelde gebiedsconcepten zorgen voor duurzame ontwikkelingen en plannen met overtuigingskracht. Samen met opdrachtgevers en stakeholders zetten we een gebied écht op de kaart.

Beleidsontwikkeling

Bij beleidsontwikkeling helpen we om een breed gedragen erfgoedbeleid te formuleren en de juiste keuzes uit historische waarden te maken. Een omgevingsvisie met identiteit als uitgangspunt overstijgt de verschillende beleidssectoren, waardoor je daadwerkelijk integraal werkt.

Erfgoedbeleving

Bij erfgoedbeleving maken we de unieke geschiedenis zichtbaar en beleefbaar voor (toekomstige) bewoners en bezoekers. Dit doen we met behulp van een breed palet aan fysieke, digitale en virtuele middelen.