Voorbeelden

Download de TimeTravel brochure

Vul hieronder uw emailadres in om onze TimeTravel brochure te downloaden.

Zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed

Is de profilering van uw gemeente voldoende gebaseerd op de unieke historische identiteit? Bent u in staat om de historische thema’s te vertalen naar middelen voor uw ruimtelijke opgaven en de gebiedsmarketing? Kunt u de identiteit van uw gebied zichtbaar en beleefbaar maken? The Missing Link ontwikkelt samen met alle betrokkenen authentieke en aansprekende verhaallijnen uit de geschiedenis van uw gemeente of gebied. Vervolgens kunnen we online en offline middelen realiseren om uw gebiedsimago te versterken. Daarbij kunnen we met TimeTravel het verleden zichtbaar maken op locatie in 3D en in 360 graden op smartphone en tablet.

TimeTravel-apps brengen de geschiedenis op de locatie zelf tot leven
Het verleden staat volop in de belangstelling. Driekwart van de meest bezochte plekken in Europa zijn historische locaties. Soms is er nog veel te zien, maar nergens kun je werkelijk beleven hoe het vroeger was. Daarvoor zou je moeten kunnen terugreizen in de tijd. TimeTravel apps van The Missing Link maken dat mogelijk. Ze tonen de historische situatie van een plaats alsof je er middenin staat. Bezoekers kunnen met hun smartphone of tablet 360 graden in drie dimensies rondkijken. De historische beelden roteren mee met hun kijkrichting. Bekijk de trailer van TimeTravel en lees meer op de website.

Diensten per projectfase

Voortraject

 • Inventarisatie van het potentieel dat erfgoed biedt voor uw gebied.
 • Inventarisatie van ruimtelijke en economische kansen en opgaven voor het gebied.
 • Inventarisatie van de aantrekkingskracht van het gebied als merk.
 • Moodboards en inspiratiesessies voor architecten en stedenbouwkundigen.
 • Waardensessies met stakeholders om gezamenlijk de gebiedsidentiteit in kaart te brengen.
 • Beheerplannen voor archeologische sites of vindplaatsen.
 • Integratie van cultuurhistorische waarden in city marketing plannen.

voortraject

Implementatie

 • Publiekscampagnes voor cultuurhistorische profilering of het uitdragen van archeologiebeleid.
 • Verzorgen van publiekspresentaties en publieksboeken rond opgravingen.
 • Ontwikkelen van interactieve websites over lokaal erfgoed.
 • (Mee)ontwikkelen van educatieve programma’s voor cultureel erfgoed.
 • Ontwerpen van tentoonstellingen.
 • Ontwerpen van informatieborden, luisterpalen en fiets- en wandelroutes.
 • Bouwen van apps en games om het verleden en de toekomst in 3D en 360 graden tot leven te brengen.