Rappe directievoering Helmond de Hoefkens

We kennen allemaal wel projecten met een lange aanloop. Het is dan fijn om eventuele losse eindjes goed in beeld te hebben en tijdig op te pakken. Onlangs hebben wij mogen helpen door voor de bouwvak archeologisch onderzoek uit te laten voeren. In het plangebied te Helmond was in 2002 al grotendeels onderzocht. Destijds kon echter een deel niet onderzocht worden. Met de nieuwe ontwikkeling door Heijmans was het alsnog nodig om daar iets mee te doen.

Om de conditie archeologie voor de opdrachtgever te minimaliseren, heeft The Missing Link in eerste instantie een risico- en kansenanalyse opgesteld. De conclusie daarvan was een hoge archeologische waardering van het gebied, met name vanwege de vondsten uit de IJzertijd (ca. 700 v.Chr. – 0). Een proefsleuvenonderzoek met doorstart opgraving zou uitsluitsel moeten geven. De directievoering over deze opgraving is gedaan door The Missing Link. Er is op zeer prettige en vlotte wijze met alle betrokken partijen samengewerkt, waardoor het onderzoek binnen het geplande tijdsbestek uitgevoerd kon worden.

Het plangebied is vrij voor ontwikkeling en het archeologisch rapport komt eraan. Omdat het ontwikkelingsproces van het gebied minimaal verstoord is, kunnen we binnenkort niet alleen de oude samenleving van Helmond bewonderen, maar ook de nieuwe.