Emmen stelt Cultuurhistorische waardenkaart vast

The Missing Link heeft, in samenwerking met verschillende partijen, een cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Emmen opgesteld. De waardenkaart maakt onderdeel uit van de erfgoednota 2017-2020 die het college van b en w begin juli heeft vastgesteld.  Op de kaart staan de authentieke landschappen, beschermde monumenten, dorpsgezichten, bijzondere gebouwen en zelfs de waardevolle bomen die de gemeente rijk is.

Voor het opstellen van de kaart is, naast het Erfgoednetwerk Emmen, gebruik gemaakt van de kennis en genegenheid van de bewoners voor hun eigen streek. Tijdens vijf werksessies hebben wij de inwoners van het grotere gebied Emmen gevraagd waar zij het meest trots op zijn in hun omgeving. Daarbij is geïnformeerd naar de verhalen achter het erfgoed om te achterhalen waar de Emmenaren hun identiteit aan ontlenen.

Inwoners kunnen de kaart raadplegen bij bouw- en verbouwplannen. Zo zien zij direct of er rekening gehouden moet worden met historisch erfgoed.