erfgoed in waterbodems

Conferentie erfgoed in waterbodems

Eind november heeft een nationaal congres over erfgoed in waterbodems plaatsgevonden in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad. The Missing Link heeft deze dag mogen leiden.

Op donderdag 28 november heeft het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAMF) een conferentie georganiseerd over de bescherming van waterbodems in gemeentelijke bestemmingsplannen. Een prachtig en praktisch gericht initiatief van prof. dr.  André van Holk, coördinator van het steunpunt. Naast een discussie met het panel hebben acht stakeholders van rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven gesproken over hun vorderingen, wensen en zorgen op het gebied van de onderwater- en scheepsarcheologie. Op verzoek heeft Boudewijn Goudswaard van The Missing Link als dagvoorzitter opgetreden. Ook heeft Boudewijn ondersteund bij de vormgeving van het programma dat door FACTA is geregeld. De dag is als succesvol, eerlijk en open bestempeld door de deelnemers. Afgesproken is dat de betrokken een Batavia Charter zullen formuleren waarin zij onze zorgen en wensen uitspreken richting beslissers. Ook zal de conferentie een jaarlijks krijgen om de vorderingen in scheeps- en onderwaterarcheologie te bespreken.