Erfgoed

Advisering en begeleiding bij het gebruik van erfgoed
als verbindende kracht in beleid en recreatieve plannen.

Zoek je mogelijkheden om de aantrekkingskracht van jouw gebied te vergroten? Of wil je het erfgoed in de gemeente behouden en benutten? The Missing Link denkt graag met je mee.

The Missing Link zorgt voor

 • Erfgoedbeleid met identiteit als speerpunt

 • Draagvlak bij de bewoners

 • Economische kansen en een gunstig sociaal-cultureel klimaat

 • fysieke, digitale en virtuele producten om bezoekers en bewoners aan te spreken en te verbinden.

ERFGOED

Identiteit als bindende kracht voor beleid

TML ontwikkelt beleidsplannen met identiteit als uitgangspunt. Wij doen dit in het kader van de erfgoedwetgeving, maar ook de Omgevingswet. Wij zorgen ervoor dat jouw beleidsplannen breed gedragen worden, gekoppeld aan de ambities van je organisatie op economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijk gebied.

Hoe creëer je draagvlak bij de bewoners voor jouw omgevingsplannen? Het betrekken van burgers is één van de pijlers om een breed gedragen erfgoedbeleid te maken. Daarbij maken we de historische identiteit van een gebied of gemeente tot speerpunt voor een aantrekkelijke positionering.

Erfgoed creëert meerwaarde

Wie de geschiedenis van een gebied zichtbaar maakt, investeert in de uitstraling en de kwaliteit van dat gebied. Dit zorgt voor economische kansen en is gunstig voor het sociaal-culturele klimaat. Een plek met een herkenbare identiteit spreekt bewoners, bedrijven en bezoekers meer aan. TML helpt je graag verder bij het ontwikkelen van fysieke, digitale en virtuele producten om bezoekers en bewoners aan te spreken en te verbinden.

Erfgoed creëert meerwaarde

Wie de geschiedenis van een gebied zichtbaar maakt, investeert in de uitstraling en de kwaliteit van dat gebied. Dit zorgt voor economische kansen en is gunstig voor het sociaal-culturele klimaat. Een plek met een herkenbare identiteit spreekt bewoners, bedrijven en bezoekers meer aan. The Missing Link helpt u graag verder bij het ontwikkelen van fysieke, digitale en virtuele producten om bezoekers en bewoners aan te spreken en te verbinden.

ERFGOED

Kerkenvisie

De kerkenvisie geeft inzicht in de status, waarde en potentieel van het religieus erfgoed in uw gemeente. Het helpt de gemeente in het formuleren van een integrale zienswijze met betrekking tot dit cultuurhistorische erfgoed.

Dialoog over toekomstwaarde

Een kerkenvisie maak je niet alleen. De dialoog met alle betrokken stakeholders is belangrijk om een gedragen visie te ontwikkelen. Wij creëren draagvlak door te werken vanuit gemeenschappelijke waarden. Door middel van interactieve sessies en co-creatie brengen we de dialoog op gang samen met de verschillende stakeholders. Hiervoor doorlopen we onderstaande stappen.

Lees verder

laat je mailadres achter om het productblad bekijken.

  ERFGOED

  We leveren bruikbare oplossingen voor vrijwel alle erfgoedvraagstukken:

  • Concrete invulling voor de omgevingsvisie

  • Toeristisch-recreatieve gebiedsvisies

  • Erfgoedvisies en nota’s

  • Beleidsstrategieën en plannen

  • Detachering van erfgoedspecialisten

  • Cultuurhistorische Waarden- en Verwachtingskaart

  • Inspiratie voor ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme

  • Waardesessies met bewoners

  • Digitale en virtuele belevingsproducten

  • Fysieke ontwerpen en uitvoering Branding

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met gebiedsontwikkeling.
  Neem contact op met Thessa Fonds voor een vrijblijvend gesprek.

  contact

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met gebiedsontwikkeling.
  Neem contact op met Thessa Fonds voor een vrijblijvend gesprek.

  contact