erfgoednota

Erfgoednota Castricum vastgesteld

De nieuwe Erfgoednota die we voor de gemeente Castricum hebben opgesteld, is enthousiast ontvangen door de gemeenteraad en de inwoners.Op 10 april hebben we de Erfgoednota gepresenteerd aan de raad, en op 8 mei is de Erfgoednota door de raad vastgesteld. Ons uitgangspunt bij het opstellen van de nota was de visie dat de erfgoedwaarden in de gemeente samen een verhaal vormen, dat zorgt voor een gevoel van identiteit en verbondenheid met de omgeving. De gemeente wil “het verhaal van een plek verbinden met de agenda van de plek”. Het gebruik van het erfgoed staat dan ook centraal bij gebiedsgerichte ontwikkelingen.

Het erfgoed moet beleefbaar worden voor de burgers door het “het vertellen van het verhaal ” van Castricum. Dit verhaal wordt als uitgangspunt gebruikt in allerlei beleidsvelden met maatschappelijke opgaven zoals economie, toerisme en recreatie, stedenbouw en cultuur. Daardoor neemt uiteindelijk de kwaliteit van de openbare ruimte toe, en wordt de gemeente aantrekkelijker om te wonen, te recreëren en te bezoeken als toerist.