Flevokust en de vergeten haven van Lely

Op donderdag 21 april 2016 vond het symposium ‘Op koers met Flevokust’ plaats in het provinciehuis in Flevoland. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting spraken experts uit het veld, ondernemers en hoogleraren langs 3 invalshoeken over de ontwikkeling en kansen van Flevokust. Voor dit symposium hebben wij een filmpje gemaakt waarin te zien is dat Flevoland weer belangrijk wordt voor de handel over het water en diensten in de maritieme sector over de hele wereld. Vanuit Flevoland worden op een innovatieve manier goederen als aardappelen over de wereld vervoerd en moderne schepen geleverd voor bijvoorbeeld de aanleg van windmolenparken op zee. Dezelfde plek was ooit een belangrijke vaarroute over de Zuiderzee richting de Hanzesteden in binnen- en buitenland, de Oostzeehandel en de VOC richting de koloniën. Deze functie is een tijd lang kwijt geweest, maar hij komt nu in volle glorie terug met Flevokust en de Maritieme Servicehaven. Lelystad en Urk zullen transformeren naar moderne Zuiderzeesteden van waar innovatieve producten en diensten de wereld over gaan. Cornelis Lely (de man van het plan om de Zuiderzee af te sluiten)  figureert in het filmpje en erkent zijn fout om bij zijn ontwerp voor de polders geen haven in te tekenen…!

Het filmpje werd positief ontvangen in de zaal. Bekijk ‘De vergeten haven van Lely’ hieronder en lees het verslag van het symposium op de website van de provincie Flevoland. Het filmpje hebben we in opdracht van de provincie Flevoland gemaakt en in samenwerking met Camron.