The Missing Link draagt bij aan gebiedsvisie nieuwe stijl voor Wijlre-West

23 december 2019

THE MISSING LINK

De afgelopen maanden ondersteunde The Missing Link de gemeente Gulpen-Wittem bij een pilot gebiedsvisie voor Wijlre-West. De gemeente wil hier een aantal ruimtelijke vraagstukken oplossen door een gebiedsvisie nieuwe stijl te maken in de geest van de Omgevingswet. Om betrokkenen zo vroeg mogelijk te laten bijdragen aan deze visie, begeleidde The Missing Link een tweetal sessies met de belangrijkste stakeholders in het gebied. Vanuit het ‘verhaal van de plek’ is gezamenlijk gezocht naar kernwaarden van het gebied als vertrekpunt voor een inspirerende en gezamenlijk gedragen toekomstvisie.

Verleden, heden en toekomst

In de eerste sessie zijn we, na een inspirerende kijk op de geschiedenis van de plek, met de betrokken partijen in het gebied op zoek gegaan naar de kernwaarden van het gebied.

In de tweede sessie is het verhaal van Wijlre-West benut voor een korte verkenning van de gewenste toekomst. In deze ‘panoramasessie’ deelden de partijen hun dromen en wensen voor de toekomst van het gebied.

De uitkomsten van de sessies zijn gevat in een inspiratieboek en worden door de gemeente Gulpen-Wittem benut voor de verdere verfijning van het gebiedsconcept. Projectleider en pilot-trekker Roel Slabbers van de gemeente blikt tevreden terug op de samenwerking met The Missing Link:

“De sessies waren het startpunt voor een open creatieve blik op een haalbaar wenkend perspectief voor Wijlre-West, met een breed draagvlak. De eerste uitkomsten zijn veelbelovend. Het wenkend perspectief is als bouwsteen voor deze gebiedsvisie en ook voor de bredere ideevorming over de toekomst van het gehele dorp Wijlre enthousiast ontvangen.”

Wilt u ook aan de slag met de gebiedsvisies in de geest van de nieuwe Omgevingswet?
En samen met stakeholders op zoek gaan naar de gelaagde identiteit van het gebied als vertrekpunt voor een gewortelde en gedragen visie?
Neem dan contact op met Thessa Fonds
E-mail: t.fonds@the-missinglink.nl
Tel: 06-29200113

Terug naar nieuwspagina

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact