Herinrichting Cuijk Grotestraat

Cuijk is een gemeente met een rijk verleden. Met name het Romeinse verleden en de Middeleeuwen zijn hier stevig vertegenwoordigd met een Romeins fort, een brug en een kasteel van de heren van Cuijk. In de binnenstad van Cuijk zijn afgelopen tijd opgravingen uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het centrum, in het bijzonder de oorspronkelijke Romeinse weg; de huidige Grotestraat in het centrum van Cuijk. Het is een meerjarenplan waarbij onder anderen ook de riolering wordt vervangen in het kader van de klimaatopgave. Omdat hierbij de grond van de binnenstad van Cuijk aanzienlijk wordt geroerd, worden veel archeologische vondsten gedaan uit het roemrijke verleden van Cuijk. Het archeologisch onderzoek op deze plek is dan ook al enige tijd bezig.

The Missing Link is in opdracht van de gemeente, de afgelopen maand bezig geweest met een second opinion over de wijze waarop de gemeente Cuijk de diverse rioleringswerkzaamheden, de archeologie in de bodem en wat er al is opgegraven op een goede wijze samen kan brengen. Daarbij wordt gekeken naar de kosten, de planning de organisatie en het contractmanagement. Een uitdagend project met veel verschillende belangen waar we graag invulling aan geven!

Impressie Grotestraat Cujk