Het SIKB-jaarcongres komt er weer aan!

Het SIKB-jaarcongres komt er weer aan!

Op 20 september 2018 vindt het SIKB-jaarcongres plaats met dit jaar ‘De verbindende kracht van data’ als thema. Boudewijn Goudswaard van The Missing Link is dit jaar geen dagvoorzitter, maar zal daarvoor in de plaatse een sessie voorzitten over nieuwe handvatten voor goed opdrachtgeverschap in de archeologie.

Die sessie is de uitkomst van een langer lopend SIKB project met specialisten van onder meer de aanbestedingsite PIANOo om te komen tot een goed dossier en professioneler aanbestedingsproces in de archeologie.

Verschillende sprekers, waaronder tech expert Alexander Klöpping, zullen het publiek tijdens een plenair deel meenemen in de wondere wereld van de digitale data en de mogelijkheden ervan. Vervolgens vinden er in drie rondes deelsessies plaats. Boudewijn zal binnen de ronde ‘Actualiteiten’ een deelsessie voorzitten over nieuwe handvatten voor goed opdrachtgeverschap in de archeologie. Voor opdrachtgevers en overheden is het immers lang niet altijd eenvoudig om onderzoek aan te besteden en de kwaliteit ervan te beoordelen. Momenteel wordt er dan ook  gewerkt aan een branchedossier Aanbesteden in de archeologie en aan het actualiseren van de KNA Referentietabellen. Wat is nu eigenlijk het doel van archeologisch onderzoek? Wie stelt de kwaliteitseisen en hoe voer je die in de praktijk uit? Alle ins en outs zullen tijdens deze boeiende sessie besproken worden door Ralph Reiter (Inkoopbureau Midden Nederland), Fokko Kortlang (Archao), Harry Pape (Rubicon Erfgoed) en Marten Verbruggen (RAAP).

Meer weten? Bekijk hier het programma.