Historie voor de toekomst van Rotterdam

Strategische identiteit voor Rotterdam

De gemeente Rotterdam streeft ernaar de identiteit van de gemeente
als uitgangspunt te nemen voor het toekomstig beleid. Op die manier
kan worden gewerkt aan een passende toekomst die recht doet aan het
unieke verleden en de bestaande kwaliteiten verstrekt. Hiervoor heeft
The Missing Link een workshop georganiseerd. Onder de deelnemers
waren strategen en beleidsmedewerkers uit verschillende afdelingen van de gemeente. De workshop was een oefening waarin kennis werd gemaakt met identiteit als kompas voor toekomstig beleid. Daarbij is het verleden heel belangrijk. De manier waarop Rotterdam nu functioneert is immers een som van alle onderdelen van haar rijke geschiedenis.

De gemeente Rotterdam is bezig met een aantal trajecten waarin de koers voor Rotterdam wordt uitgestippeld. De uitkomsten uit de identiteitssessie met The Missing Link fungeren hierbij als bouwsteen. Het verhaal van de plek en de verhaallijnen hebben ons de benodigde bagage gegeven om richting te geven aan nieuwe gemeentelijke initiatieven.
Wilma Verschoor (Gemeente Rotterdam)


Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Producten: verhaal van de plek, verhaallijnen, kernwaardensessie

2018