Identiteit stimuleert gebiedsontwikkeling

“Identiteit stimuleert gebiedsontwikkeling; er is geen ruimte zonder erfgoed”, zo schrijft Elke Ennen in het lectorenboek ‘Wijde Blik’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In de publicatie van de RCE geven verschillende lectoren hun kijk op de rol van erfgoed in de ruimtelijke ordening.

Elke betoogt in haar essay dat gebiedsontwikkeling op een scharnier-moment staat: “De rol van de ontwikkelaar en de inhoud van ruimtelijke plannen zijn toe aan een nieuw impuls. Door in te zetten op meerwaarde van erfgoed kan de gebiedsontwikkeling aansluiting vinden bij de hedendaagse maatschappij, waarin de ruimte wordt aangeduid als sociaal product en er evenzoveel verhalen als gebruikers zijn.” En “Gebiedsidentiteit heeft het vermogen verschillende mensen aan te spreken en te verbinden. Wanneer een gebied een duidelijke identiteit heeft, dan treedt via de identificatie “binding” op tussen mensen. Het stelt mensen in staat letterlijk en figuurlijk een ruimte met elkaar te delen.”

Nieuwsgierig geworden? Lees het artikel van Elke! Of ga naar de website van de RCE voor de gehele publicatie.