Kerkenvisie

Duurzaam toekomstperspectief ontwikkel je samen!

Wat levert het op?

 • Dialoog met betrokken stakeholders

 • Inzicht in de toekomstwaarde van het religieus erfgoed

 • Gedragen visie als basis voor beleid en projectmatige aanpak in de toekomst 

Kerkenvisie

Waarom een kerkenvisie?

Ons religieus erfgoed heeft een belangrijke positie in onze leefomgeving. In het verleden, in het heden en ook in toekomst. Een kerk is een representant van de identiteit van de plek, vaak omgeven door emotie. De komende jaren zullen naar schatting duizenden kerken in Nederland hun deuren moeten sluiten. Dit vraagt om het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor ons religieus erfgoed. Het Rijk heeft subsidie ter beschikking gesteld voor gemeenten om een kerkenvisie op te stellen, met als doel het behoud en gebruik van dit waardevolle religieus erfgoed in Nederland veilig te stellen. De kerkenvisie geeft inzicht in de status, waarde en potentieel van het religieus erfgoed in uw gemeente. Het helpt de gemeente in het formuleren van een integrale zienswijze met betrekking tot dit cultuurhistorische erfgoed.

laat je mailadres achter om het productblad bekijken.

  Dialoog over toekomstwaarde

  Een kerkenvisie maak je niet alleen. De dialoog met alle betrokken stakeholders is belangrijk om een gedragen visie te ontwikkelen. Eerst brengen wij het complexe speelveld van stakeholders voor u in kaart, van kerkgemeenschappen, inwoners, initiatiefnemers, erfgoedverenigingen tot overheidspartijen. Vervolgens starten we vanuit het gezamenlijke verleden van de plek het gesprek. Op deze manier verwerven we inzicht in de verschillende waarden, belangen en wensen van alle betrokkenen. Dit vormt de basis voor het vaststellen van de gemeenschappelijke identiteit en het creëren van een gedragen visie voor het religieus erfgoed in uw gemeente. In deze integrale kerkenvisie komen religieuze, cultuurhistorische, sociaal maatschappelijke, economische en erfgoedwaarden samen.

  Dialoog over toekomstwaarde

  Een kerkenvisie maak je niet alleen. De dialoog met alle betrokken stakeholders is belangrijk om een gedragen visie te ontwikkelen. Eerst brengen wij het complexe speelveld van stakeholders voor u in kaart, van kerkgemeenschappen, inwoners, initiatiefnemers, erfgoedverenigingen tot overheidspartijen. Vervolgens starten we vanuit het gezamenlijke verleden van de plek het gesprek. Op deze manier verwerven we inzicht in de verschillende waarden, belangen en wensen van alle betrokkenen. Dit vormt de basis voor het vaststellen van de gemeenschappelijke identiteit en het creëren van een gedragen visie voor het religieus erfgoed in uw gemeente. In deze integrale kerkenvisie komen religieuze, cultuurhistorische, sociaal maatschappelijke, economische en erfgoedwaarden samen.

  Kerkenvisie

  Onze aanpak

  Wij creëren draagvlak door te werken vanuit gemeenschappelijke waarden. Door middel van interactieve sessies en co-creatie brengen we de dialoog op gang samen met de verschillende stakeholders. Hiervoor doorlopen we onderstaande stappen.

  Stap 1

  Analyse

  Kick-off met gemeente:
  Afstemming doel van de kerkenvisie, het proces en de rol van de gemeente.

  Deskresearch & locatiebezoek:
  • Stakeholderanalyse
  • Inventarisatie kerkenbestand
  • Huidig beleid/kaders

  Stap 2

  Ambitie

  Kennismaking met stakeholders
  Presentatie verhaal van de plek, met de betekenis van het religieus erfgoed als rode draad. In dialoog met aanwezigen verhaal aanvullen.

  Kernwaardensessie:
  In een interactieve sessie worden de gezamenlijke kernwaarden bepaald.

  Verhaallijnensessie:
  Terugkoppeling gezamenlijke identiteit en verhaallijnen. Aan de hand van beelden gaan de stakeholders de dialoog aan om de gezamenlijke identiteit te koppelen aan de lokale opgave. Focus op waardecreatie: Balans van toekomstbestendigheid met behoud van cultuurhistorische en religieuze waarden.

  Stap 3

  Visie

  Kerkenvisie
  De resultaten van de analyse en dialoogsessies worden vastgelegd in een beeldverslag met uitgangspunten.

  Integraal afwegingskader
  Om de visie bruikbaar en toepasbaar te maken, leveren wij een integraal afwegingskader. Deze tool toont de samenhang tussen de verschillende waarden van het religieus erfgoed. Bovendien geeft het kader richting aan de dialoog en besluitvormingsprocessen door inzicht in de betekenis voor haar omgeving en de verbinding met actuele opgaven.

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met de kerkenvisie.
  Neem contact op met Rosi de Kok voor een vrijblijvend gesprek.

  contact

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met de kerkenvisie
  Neem contact op met Rosi de kok voor een vrijblijvend gesprek.

  contact