Artikelen door Martijn de Wit

Detachering bij Buitenring Parkstad

De provincie Limburg krijgt als opdrachtgever van het project Buitenring Parkstad ondersteuning van The Missing Link in de archeologie-opgave. Het project Buitenring Parkstad is een initiatief van de provincie Limburg en heeft tot doel, de bereikbaarheid van de stadsregio Parkstad Limburg te verbeteren. Naast de aanleg van de Buitenring worden ook bestaande provinciale wegen verbeterd […]

Ontwikkelaar zoekt opgraving

Archeologie kan bijdragen aan een authentiek gebiedsprofiel. Deze opinie van Olav Reijers is te lezen in het Dagblad van het Noorden. Afgelopen vrijdag heeft het Dagblad van het Noorden een opiniestuk geplaatst. Olav gaat in op de gevolgen voor de crisis in de archeologische sector. Hij geeft aan dat het verheugend is dat de politiek […]

Aanvoering Team Romeinen in Cuijk

Sinds kort is er een team Romeinen actief in de gemeente Cuijk, onder aansturing van The Missing Link. Cuijk was ooit een belangrijke Romeinse legerplaats. Er lag in de 4e eeuw zelfs een stenen brug over de Maas. De gemeente Cuijk, Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hebben The Missing Link opdracht gegeven dit Romeinse verleden […]

Conferentie erfgoed in waterbodems

Eind november heeft een nationaal congres over erfgoed in waterbodems plaatsgevonden in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad. The Missing Link heeft deze dag mogen leiden. Op donderdag 28 november heeft het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAMF) een conferentie georganiseerd over de bescherming van waterbodems in gemeentelijke bestemmingsplannen. Een prachtig en praktisch gericht initiatief van […]

Erfgoed en toerisme in den vreemde

The Missing Link praat bij met Dutch Culture en 5 ambassades over erfgoed, toerisme, gebiedsontwikkeling en multimedia. Op 11 februari heeft Dutch Culture een werkbezoek georganiseerd voor Nederlandse diplomaten die in het buitenland met (Nederlands) erfgoed werken. Wij zijn, als één van de ca 20 instellingen en bedrijven, daarom gevraagd om bij 5 ambassades een […]

Erfgoed als kompas in Castricum

The Missing Link maakt integraal erfgoedbeleid voor de gemeente Castricum. Het huidige archeologisch en cultuurhistorisch beleid wordt omgezet naar een integraal erfgoedbeleid. De toepassing van erfgoed krijgt ook een plaats in andere beleidsvelden. Het levert daarnaast een bijdrage aan de realisatie van verschillende gemeentelijke opgaves. Het erfgoed werkt daarbij als een kompas en identiteitsmarker. In […]

Leerlingen archeoloog voor een dag

Wij hebben een lespakket gemaakt voor basisschoolleerlingen in Haren (Gr). Er wordt hier een nieuwbouwlocatie ontwikkeld en wij managen het archeologisch onderzoek. En wij zorgen ervoor dat de historie van de plek beleefbaar wordt. Het gebied in Haren kent een rijke historie. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn restanten gevonden van verschillende buitenhuizen uit de 17e […]

Inspirerende sessie in Oldambt

De gemeente Oldambt heeft The Missing Link gevraagd om haar rijke verleden toegankelijk en bruikbaar te maken. Door meer structuur en duidelijke keuzes moet het een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van Oldambt. De gemeente Oldambt wil het erfgoed samen met haar ondernemers vertalen naar een aansprekend verhaal en praktisch product. Zij hebben behoefte […]

De Drentse Hoofdvaart verbeeld

De Drentse Hoofdvaart is een prachtig kanaal met een fascinerende geschiedenis dat Meppel en Assen verbindt. Al het moois dat Drenthe te bieden heeft is aan of vlakbij het kanaal te vinden. Denk aan natuur, hunebedden, bijzondere gebouwen en authentieke dorpen. Op vier plaatsen staan nu panelen en verhalenpalen die helpen de toeristische mogelijkheden van […]

Introductie Original Footprint

De gebiedsontwikkeling in Nederland heeft behoefte aan een andere aanpak. Original Footprint verbindt daarom de wereld van erfgoed, ontwerp en branding-marketing-sales en laat ze optimaal van elkaar profiteren. Gebiedsontwikkeling in Nederland stagneert. Er is een fors overschot aan grondposities. Nieuwbouw, renovatie en revitalisering van woongebieden en bedrijfsmatig vastgoed komen moeizaam van de grond. De kopersmarkt […]