maritieme archeologie

Voorwaarts met maritieme archeologie

Op vrijdag 11 december 2015 heeft The Missing Link in samenwerking met Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAM) het congres ‘Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie – wie doet wat’ georganiseerd.

Dagvoorzitter was Boudewijn Goudswaard, directeur van The Missing Link. Hij benadrukte het belang van transparantie binnen de maritieme archeologie. “We moeten meer inzicht krijgen in wie wat doet in de sector.” Tevens hebben vijf sprekers zeer enthousiast verteld over hun rol in het maritieme archeologische monumentenzorgproces en er werd gediscussieerd vanuit passie voor het vak. Het doel was om alle betrokkenen in de branche met elkaar in contact te brengen, elkaars rollen in beeld te krijgen en te filosoferen over de toekomst van de sector. Er werd gesproken over nieuwe ontwikkelingen, rollen en taken maar ook over knelpunten en de waardering voor elkaar.

De deelnemers aan het congres konden hun droombeelden voor de sector delen. Zo spraken zij onder andere hun wensen uit voor een verjonging van de spelers binnen de sector, het beter betrekken van het onderwijs, kennisborging, kennisdeling maar vooral een betere samenwerking onderling en met andere beleidsvelden. Ook is er de wens dat het UNESCO verdrag over onderwaterarcheologie ondertekend wordt. Tijdens het congres hebben de Jongens van de Tekeningen live een landkaart vormgeven met daarop de verschillende spelers, hun rollen, wensen en vragen. Het was een geslaagd congres met goede inhoudelijke discussies en volop inspiratie voor de nabije en verre toekomst voor alle aanwezigen.

Een uitgebreider verslag kun je lezen op de website van het congres. Hier kun je ook de ‘Landkaart van de maritieme archeologie’ bekijken!