Download Kapitaliseren met erfgoed

Vul hieronder uw emailadres in om “Kapitaliseren met erfgoed” te downloaden.

Cultuurhistorische waarden voor ruimtelijke ontwikkelingen

Nederland barst van het erfgoed, maar het kost veel tijd en geld om al dit erfgoed allemaal te onderzoeken, te behouden en opnieuw beleefbaar te maken voor publiek. The Missing Link biedt een beproefde methode om een selectie te maken uit dit erfgoed en dat vervolgens in te zetten voor een mooie leefomgeving. De methode bestaat uit drie stappen. Eerst inventariseren we de geschiedenis van een gemeente of een projectgebied. Vervolgens bepalen we in overleg met alle belanghebbenden welke verhaallijn het beste past bij de ambities voor de locatie of het gemeentelijk beleid. Sluitstuk is het vertalen van de verhaallijn naar de branding en de inrichting van een gebied of gemeente.

The Missing Link Methode is ontwikkeld in samenwerking met associates & founding partners: Ronald Bolderman van Tribes@Work en Esther Vlaswinkel van UPlab.

tribes at workuplab the missing link 3

stappenplan_hires

Stap 1: van gebiedsidentiteit naar verhaallijnen

  • Inventariseren van de gebiedsgeschiedenis op basis van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, verhalen en mythes, markante personen, bijzondere gebouwen en monumenten, unieke landschapskenmerken en archeologisch verleden.
  • Analyseren van de gebiedspotentie op basis van demografische kenmerken, gewenste en vereiste gebiedsfuncties.
  • Uitwerken van de gebiedsidentiteit door het verbinden van verhalen uit de gebiedsgeschiedenis met thema’s als wonen, werken, infrastructuur en educatie.

Stap 2: van verhaallijnen naar gebiedsambities

  • Inventariseren van de economische en sociaal-culturele ambities van de gemeente of projectontwikkelaar.
  • Matchen van deze ambities met de verhaallijnen in een zogeheten waardensessie samen met stakeholders.
  • Keuze voor de meest geschikte verhaallijn door de betrokkenen: opdrachtgever, overheid, specialist en eindgebruiker.
Voorbeeld verhaallijnen weergegeven in moodboards

Voorbeeld verhaallijnen weergegeven in moodboards

Stap 3: van ambities naar imagoversterking

  • Opstellen van een strategisch plan om de verhaallijnen zichtbaar en beleefbaar te maken.
  • Fysieke vertaling van het verhaal naar het stedenbouwkundig ontwerp, de landschapsarchitectuur en architectonische producten.
  • Ontwikkelen van digitale en analoge communicatiemiddelen om het gebied te positioneren.
TimeTravel apps brengen de geschiedenis op de locatie zelf tot leven

TimeTravel apps brengen
de geschiedenis op de locatie zelf tot leven