Omgevingsvisie

Profileren met identiteit

Door de identiteit van de gemeente als uitgangspunt te nemen, overstijg je de beleidssectoren, waardoor de omgevingsvisie daadwerkelijk integraal wordt.

The Missing Link zorgt voor

 • Meer dan stapelen: werk echt integraal!

 • Het benutten van de unique selling points van de gemeente 

 • Co-creatie, geef initiatiefnemers en bewoners de kans om mee te doen

OMGEVINGSVISIE

Identiteit als basis

Een omgevingsvisie vraagt om een nieuwe werkwijze. Het volstaat niet om de bestaande sectorale beleidsvisies te stapelen en als omgevingsvisie vast te stellen. Dat zou voorbijgaan aan de ambitie om integraal te werk te gaan. Juist de integratie dwingt tot het maken van fundamentele beleidskeuzen voor de langere termijn. Maar hoe doe je dat dan, integraal werken? Door de identiteit van de gemeente als uitgangspunt te nemen, overstijg je de beleidssectoren, waardoor de omgevingsvisie daadwerkelijk integraal wordt.

laat je mailadres achter om het productblad bekijken.

  Kernwaarden en identiteit

  Organiseer participatie langs kernwaarden en identiteit omdat dat goed aansluit bij de belevingswereld van mensen.

  Eindrapportage pilots omgevingsvisie, Consortium BNSP, 2016

  Kernwaarden en identiteit

  Organiseer participatie langs kernwaarden en identiteit omdat dat goed aansluit bij de belevingswereld van mensen.

  Eindrapportage pilots omgevingsvisie, Consortium BNSP, 2016

  OMGEVINGSVISIE

  Hoe pak je dat aan?

  De uitdaging is om het verhaal van de gemeente te koppelen aan de (beleids)agenda, zodat er een integrale visie ontstaat die de sectorale doelen overstijgt en de aanwezige potentie verzilvert. The Missing Link heeft hiervoor een methode ontwikkeld die al geruime tijd ingezet wordt bij gebiedsontwikkelingen, branding van gebieden, gemeentelijke visies en beleid. Met alle stakeholders doorlopen wij een proces om tot een omgevingsvisie te komen.

  Stap 1 – Verhaal van de gemeente ontrafelen

  In deze stap ontrafelen we het ‘verhaal’ van de gemeente. We kijken naar wat bepalend is (geweest) in de ontwikkeling van een gebied om te kunnen verklaren waarom het is ‘zoals het is’. We halen in feite de identiteit van het gebied omhoog. Dit vormt de basis voor de omgevingsvisie.

  Stap 2 – Samen ambitie bepalen

  Om het verhaal van de gemeente te verbinden met de ambitie is een duidelijk kader gewenst. Verhaallijnen bieden zo’n kader dat verleden en toekomst samenbrengt. Verhaallijnen maken het verleden gebruiksvriendelijk en toepasbaar voor mensen met verschillende achtergronden en verschillende belangen. Door het gebruik van verhaallijnen ontstaat een gezamenlijke taal. De verhaallijnen overstijgen de individuele belangen van alle stakeholders en verbeelden de gemeenschappelijke waarden.

  Stap 3 – Gebruiken in programma’s en projecten

  De derde stap betreft de operationalisering. In deze stap worden de ambities uit de omgevingsvisie vertaald naar programma’s, projecten en het omgevingsplan. In de programma’s worden concrete doelen opgesteld voor een gebied of thema. Denk aan een programma buitengebied waarin de ontwikkelingsrichting voor dat deelgebied nader wordt uitgewerkt.

  Stap 1 – Gebiedsanalyse

  We nemen je mee op reis en vertellen aan de hand van een beeldende presentatie het verhaal van de plek. Dit zorgt voor inspiratie en is een ideaal startpunt in de initiatieffase van het ontwikkelingsproces. Als eindproduct levert TML een document met Het Verhaal van de Plek om je te inspireren.

  Stap 2 – Identiteit en verhaallijnen

  TML koppelt in interactieve workshops Het Verhaal van de Plek aan de ambitie voor de plek. In samenwerking met teamleden kijken we welke ingrediënten uit het verhaal we meenemen naar de toekomst. In deze stap levert TML je verhaallijnen, gevisualiseerd in moodboards. Deze vormen in stap 3 het vertrekpunt van de discussie, om tot een passend gebiedsconcept te komen.

  Stap 3 – Gebiedsconcept

  Tijdens de realisatie van de gebiedsontwikkeling kan de identiteit van het gebied worden ingezet voor de positionering en branding. Het gebiedsconcept dat TML in deze stap levert, fungeert als kompas voor verdere planvorming.

  Onze producten

  We bieden een breed scala aan producten om een gebied onderscheidend mee op de kaart te zetten.

  Denk aan:

  • Plan- en visievorming op basis van gebiedshistorie en identiteit

  • Verhaal van de plek inventariseren

  • Verhaallijnen en concept voor de gebiedsvisie

  • Inspiratiesessies en workshops

  • Omgevingsanalyse

  • Communicatieplan voor gebiedsmarketing –en promotie en placemaking

  • Communicatiemiddelen zoals websites, magazines en evenementen

  • Staalkaarten & advies over look & feel bij gebiedsbranding of ontwerp

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met de Omgevingsvisie.
  Neem contact op met Thessa Fonds voor een vrijblijvend gesprek.

  contact

  Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

  TML helpt je graag met de Omgevingsvisie.
  Neem contact op met Paul Splinter voor een vrijblijvend gesprek.

  contact