Omgevingsvisie:
profileren met identiteit

20 februari 2020

The Missing Link

Al twintig jaar zetten wij erfgoed in haar volle breedte in bij gebiedsontwikkelingen, branding van gebieden, gemeentelijke visies en beleid. In het kader van de komst van de Omgevingswet zoomen we op deze 20e van de maand in op onze methode, samenwerkingen en de ambitie om integraal te werk te gaan.

Nieuwe uitdagingen
Een omgevingsvisie vraagt ook om een nieuwe werkwijze. Het volstaat niet om de bestaande sectorale beleidsvisies te stapelen en als omgevingsvisie vast te stellen. Dat zou voorbijgaan aan de ambitie om integraal te werk te gaan. De uitdaging is om het verhaal van de gemeente te koppelen aan de (beleids)agenda, zodat er een integrale visie die de sectorale doelen overstijgt en de aanwezige potentie verzilvert. De methode die wij hiervoor hebben ontwikkeld is onderaan dit bericht te lezen. Met alle stakeholders doorlopen wij een proces om tot een omgevingsvisie te komen.

Samen aan de slag  
Het opstellen van een omgevingsvisie zal, gezien de integrale opgave, niet eenvoudig zijn. Echter, het nieuwe omgevingsbeleid biedt ook kansen om de gemeente op de kaart te zetten en de unique selling points van de gemeente te gelde te maken. De gemeentelijke identiteit zetten wij daarom in onze aanpak centraal. Door de gebiedsidentiteit te vertalen naar verhaallijnen waar lokale stakeholders over meebeslissen, ontstaat er een nieuwe, gemeenschappelijke taal, die voorkomt dat we in ons sectorale denken blijven steken. Zo wordt het mogelijk om samen te werken aan een integrale visie.

Een gezamenlijke taal
Aangekomen in 2020, zijn we inmiddels verschillende pilots, projecten en samenwerkingen verder met het oog op de omgevingswet. Een belangrijk onderdeel van onze methode is het opstellen van verhaallijnen. Een voorbeeld: de projecten die voortkwamen uit de verhaallijnen voor de Westhoek, opgesteld door ondernemers uit de streek. Verhaallijnen zorgen voor een gezamenlijke taal en vertrekpunt. Dit ervaren we steeds weer bij het opstellen van visies voor gebieden. We laten verschillende opdrachtgevers en samenwerkingspartners aan het woord:

Een voorbeeld van de uitkomsten uit een sessie, Westhoek 

Esther Vlaswinkel over Project Crailo in Bussum
Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap waarbij wonen werken recreatie en natuur in balans zijn met elkaar, met niet alleen woningen, maar ook met werkruimte en nieuwe natuur. SVP Stedenbouw stelde ten bhoeve van de herontwikkeling van het voormalige kazerneterrein Crailo een ambitiedocument op. Wij leverden hiervoor input aan met als doel een ontwikkelconcept met een sterke worteling in het verleden te leveren. We hebben het projectteam van SVP versterkt aan de hand van een tweetal sessies, waarin het verhaal van de plek is gekoppeld aan de gebiedsambities.

“Voor ontwerps als ik zijn de verhaallijnen van The Missing Link echt een geweldige bron van inspiratie. Liefst zou ik voor elke ruimtelijke opgave die ik krijg een analyse laten maken! Plannen worden er zonder uitzondering beter van.”

– Esther Vlaswinkel, Directeur Stedenbouwkundige bij SVP

Roel Slabbers over Wijlre-West in het Limburgse Geuldal 

Voor de Gemeente Gulpen-Wittem ondersteunde The Missing Link de afgelopen maanden een pilot gebiedsvisie voor Wijlre-West. De gemeente wil hier een aantal ruimtelijke vraagstukken oplossen door een gebiedsvisie te maken in de geest van de Omgevingswet. Om betrokkenen zo vroeg mogelijk te laten bijdragen aan deze visie hebben wij een twee sessies begeleid. Vanuit het erfgoed en het verhaal van de plek is gezamenlijk gezocht naar kernwaarden van het gebied, als vertrekpunt voor een inspirerende en gedragen toekomstvisie.

“De sessies waren het startpunt voor een open creatieve blik op een haalbaar wenkend perspectief voor Wijlre-West, met een breed draagvlak. De eerste uitkomsten zijn veelbelovend. Het wenkend perspectief is als waardevolle bouwsteen voor deze gebiedsvisie en ook voor de bredere ideevorming over de toekomst van het gehele dorp Wijlre enthousiast ontvangen. De aanpak van The Missing Link was voor mij en collega’s een leerzame ervaring om te denken in waardenproposities. Het resulterende inspiratiedocument heb ik meerdere keren in kunnen zetten!”

– Roel Slabbers, beleidsmedewerker RO Gemeente Gulpen-Wittem, pilottrekker Wijlre-West

We kiezen niet voor niets voor een verhalende vorm. Om je te kunnen identificeren met een plek zijn verhalen nodig. Een opsomming van feitelijkheden, geografische kenmerken, monumenten, structuren of gebeurtenissen zegt nog niet veel.

Al die dingen krijgen pas betekenis als we het verhaal erachter kennen. Niet alle verhalen zijn even belangrijk om te vertellen. Sommige elementen spreken meer, omdat er een thematiek in schuilt die uniek is voor de gemeente en die betekenis geeft aan de toekomst van het gebied. Het is waardevol om juist deze elementen te kennen, te koesteren, te delen en te gebruiken. Want daarin ligt de basis voor een authentieke gebiedsidentiteit. Juist dat verhaal moet verteld worden.

Omdat we dit jaar onze 20e verjaardag vieren, delen we iedere 20e van de maand onze visies, ervaringen en inzichten rondom The Missing Link. Als kroonjuweel vieren we in juni 2020 ons bestaan met een jubileumevent én -publicatie.

Terug naar nieuwspagina

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact