Op zoek naar de identiteit van de Leiestreek

Maandag  23 en dinsdag  24 april is het startschot gegeven van een project dat The Missing Link uitvoert in opdracht van Westtoer. Na eerdere samenwerking in de regio’s Westhoek en de Kust staat nu de Leiestreek centraal.

Om de identiteit van de Leiestreek te kunnen bepalen en die vervolgens te kunnen koppelen aan de toeristische en recreatieve ambities van de regio, moet je eerst in gesprek gaan met de mensen die in de Leiestreek werken en wonen. Wij wilden horen wat de Leiestreek betekent voor de mensen die sterk bij de regio betrokken zijn. Waar staat de Leiestreek voor, nu en in de toekomst?

In drie sessies in Gent, Kortrijk en Izegem hebben we gebrainstormd over de kernwaarden van de Leiestreek en mogelijke verhaallijnen besproken. De deelnemers gingen aan de slag met kaartjes waar kernwaarden op staan (denk aan ondernemend, verrassend, actief of ontspannend). Welke van deze kernwaarden past het best bij het Leiestreekgevoel? We kunnen alvast verklappen dat ‘creatief en ondernemend’ de meest gekozen kaartjes waren.

Dank aan alle deelnemers, jullie hebben ons veel aanknopingspunten gegeven voor het vervolg van het project.