oranjekanaal

Oranjekanaal een mooie mislukking

Het Oranjekanaal staat bekend als een mooie mislukking. Mooi omdat het een prachtig trace dwars door Drenthe volgt dat nauwelijks door moderne ingrepen is aangetast. Mislukking omdat het een particulier initiatief was waar de investeerders fors op hebben toegelegd.

Olav Reijers, erfgoedadviseur bij The Missing Link, heeft een gids geschreven over de ontstaansgeschiedenis van het Oranjekanaal. Van de aanleg in 1853 tot het huidig gebruik als onmisbare schakel in het waterbeheer van centraal Drenthe. De gids bevat vier fietsroutes en is het vijfde deel in de reeks Watererfgoedroutes Drenthe. Initiatiefnemer is de vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemij, met financiele ondersteuning van de waterschappen Vechtstromen en Reest & Wieden (vanaf 2016 Drents Overijsselse Delta). De gids is te bestellen via uitgever In Boekvorm of het Drentse Landschap.

Het Dagblad van het Noorden besteedde vandaag een artikel aan het Oranjekanaal en de gids van Olav. Lees hier het artikel.

Ook RTV Drenthe maakte een tv-item, bekijk hem hier.