Over ons

The Missing Link

THE MISSING LINK

Wij zijn de missing link tussen verleden en toekomst. Hiervoor maken we in onze diensten gebruik van een beproefde methode waarbij we de historische identiteit en verhalen inzetten voor erfgoed- en archeologiebeleid, gebiedsvisies en branding van de plek.

Bekijk ons team
Werken bij TML

Samen met stakeholders

De methode bestaat uit een drie stappenplan waarin we in interactieve workshops Het Verhaal van de Plek koppelen aan de ambitie voor de plek. Door het verleden te verbinden aan het heden en de toekomst, ontstaan er duurzame gebiedsconcepten.

Samen met stakeholders

De methode bestaat uit een drie stappenplan waarin we in interactieve workshops Het Verhaal van de Plek koppelen aan de ambitie voor de plek. Door het verleden te verbinden aan het heden en de toekomst, ontstaan er duurzame gebiedsconcepten.

Stap 1

Van verhalen naar identiteit

Om de identiteit van de gemeente naar boven te halen, inventariseren we de historie van het gebied. Om je te kunnen identificeren met een plek zijn immers verhalen nodig. Op deze wijze laten we zien wat de kernwaarden van het gebied zijn en welke betekenis het gebied door de loop der tijden heeft gehad. Dit resulteert in ‘het verhaal van de plek’.

Stap 2

Van identiteit naar gebiedsconcept

In stap 2 bepalen we samen de ambities en kijken we welke ingrediënten uit het verhaal we meenemen naar de toekomst. We ontwikkelen verhaallijnen: concepten waarbij we de gebiedsidentiteit koppelen aan de ambities voor het gebied.  Door samen na te denken over de identiteit en de toekomst, ontstaat als het ware een gezamenlijke taal en draagvlak onder belanghebbenden.

Stap 3

Van gebiedsconcept naar imago

In stap drie kijken we op welke manier we het gebiedsconcept kunnen gebruiken en vertalen naar de praktijk. De identiteit van het gebied kan worden ingezet voor het erfgoed- en archeologiebeleid. Maar ook voor de positionering, branding en fysieke vertaling van het verhaal naar het stedenbouwkundig ontwerp, architectonische producten en inrichting van de openbare ruimte.

Benieuwd hoe onze aanpak in de praktijk wordt toegepast?

Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

contact