Project omschrijving

Amsterdam Bay Area,
Quickscan UNESCO Werelderfgoed

Projecten – Erfgoed

Projecten

Vraag

Amsterdam Bay Area (ABA) bestaat uit Almere, Amsterdam Sluisbuurt en IJburg, het Markermeer-IJmeer en het tussenliggende gebied op land tussen Amsterdam en Almere. In ABA komen verschillende opgaven en ambities bij elkaar. Onder andere het toevoegen van woningen en arbeidsplaatsen, het bereikbaar maken en houden van zowel de gebieden als de tussenliggende verbindingen en het verbeteren van natuur en ecologie in met name het Markermeer-IJmeer.

Het plangebied is rijk aan monumenten, waaronder erfgoed met de UNESCO Werelderfgoed-status. De ontwikkeling van ABA kan impact hebben op de monumentale waarden van het plangebied. In opdracht van Gemeente Almere onderzochten we wat de impact is van de beoogde ontwikkelingen op de status van het Werelderfgoed (positief of negatief). De vraag richt zich specifiek op de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Projecten

Oplossing

Doormiddel van een Quickscan brachten wij in kaart wat de impact kan zijn van de beoogde ontwikkelingen op de status van het Werelderfgoed in ABA. Om tot een goed onderbouwd advies te kunnen komen, startten we met een analyse van de al uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot het Werelderfgoed. Inhoudelijke begeleiding en afstemming vond plaats door een Expertisegroep, bestaande uit experts op het gebied van natuur, ecologie, landschap en cultuurhistorie. Op basis van de analyse en overleggen stelden we een rapportage op, waarin is bepaald welke effecten de voorgenomen ontwikkeling van ABA heeft op het aanwezige UNESCO Werelderfgoed en welke maatregelen genomen kunnen worden om rekening te houden met de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

“Een gebied waar verschillende opgaven en ambities bij elkaar komen, rijk aan monumenten, waaronder UNESCO Werelderfgoed.”

Resultaat

Voor deze opdracht is gevraagd met een quickscan in kaart te brengen wat de impact kan zijn van de beoogde ontwikkelingen in Amsterdam Bay Area (ABA) op de status van UNESCO Werelderfgoed (positief of negatief). De vraag richtte zich daarmee specifiek op de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Hierbij werd zowel gekeken naar het oorspronkelijke nominatiedossier als naar het recente ICOMOS-advies met betrekking tot de uitbreiding van de NHW. Op de dag van het verschijnen van onze Quickscan heeft het Werelderfgoedcomité besloten de NHW als uitbreiding van de Steling van Amsterdam op te nemen in de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Projectleiders: N. Vossen en R. de Kok
Opmerkingen en bijdrage rapport: S. Kuipers en R. van Raalten

2021

Resultaat

Voor deze opdracht is gevraagd met een quickscan in kaart te brengen wat de impact kan zijn van de beoogde ontwikkelingen in Amsterdam Bay Area (ABA) op de status van UNESCO Werelderfgoed (positief of negatief). De vraag richtte zich daarmee specifiek op de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Hierbij werd zowel gekeken naar het oorspronkelijke nominatiedossier als naar het recente ICOMOS-advies met betrekking tot de uitbreiding van de NHW. Op de dag van het verschijnen van onze Quickscan heeft het Werelderfgoedcomité besloten de NHW als uitbreiding van de Steling van Amsterdam op te nemen in de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Projectleiders: N. Vossen en R. de Kok
Opmerkingen en bijdrage rapport: S. Kuipers en R. van Raalten

2021

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact