Brielle

Kijken bij een opgraving!

De scholenzone aan de Burgemeester H. van Sleenstraat in de binnenstad van Brielle wordt herontwikkeld. The Missing Link ondersteunt de gemeente in het archeologische traject van deze herontwikkeling. De grootste archeologische vondsten in het gebied zijn de resten van twee kloosters, het Catharinaklooster en Cellebroedersklooster. Deze zijn in 2016 opgegraven. The Missing Link voet directie en toezicht op het archeologisch onderzoek. Daarnaast ondersteunen we de gemeente bij het organiseren en uitvoeren van een publieksprogramma rondom de opgraving. Zo waren er verschillende open dagen waar schoolklassen en bezoekers langs mochten komen om de resten van het Catharinaklooster te bewonderen.

Opdrachtgever: gemeente Brielle

Producten: advisering archeologie, aanbesteding, PvE, directie en toezicht en publieksbeleving

2013- heden