Castricum Erfgoednota

.

Hoe gebruik ik erfgoed nuttig?

Voor Castricum is er een integrale erfgoednota opgesteld. De nota is zo vorm gegeven dat het aanwezige erfgoed een bijdrage levert aan de ruimtelijke, economische en sociaal culturele doelstellingen van de gemeente. Het vertellen van het verhaal om zo bij te dragen aan een sterkere identiteit van Castricum staat centraal.

Naast het opstellen van de erfgoednota, hebben wij het beleid ook geïmplementeerd in andere beleidsvelden. TML heeft ook beleidsmedewerkers cultuurhistorie en archeologie gedetacheerd in Castricum.

Opdrachtgever: Gemeente Castricum

Producten: Opstellen van integraal erfgoedbeleid, implementatie in andere beleidsvelden, detachering beleidsmedewerkers.

2013-heden