Emmen, Cultuurhistorische waardenkaart

Een cultuurhistorische waardenkaart voor Emmen

De gemeente Emmen wenst de samenleving beter te betrekken bij het eigen erfgoed door dit erfgoed te benoemen, meer zichtbaar te maken en bekendheid te geven. Een belangrijk instrument hiervoor is het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Op basis van een uitgebreide inventarisatie i.s.m. bewoners heeft The Missing Link de cultuurhistorische waardenkaart van Emmen gemaakt. Deze bestaat uit een bronnenkaart, een beleidskaart en een rapportage.

Opdrachtgever: Gemeente Emmen

Producten: Cultuurhistorische waardenkaart

2016/2017