Project omschrijving

Erfgoedvisie Hilvarenbeek

Projecten – Erfgoedvisie, erfgoed

Tender

Basisinformatie

Erfgoedvisie

Vraag

De gemeente Hilvarenbeek wilde graag een nieuwe Erfgoedvisie laten ontwikkeling. De visie zou moeten dienen als een kompas. Het zou houvast en inspiratie moeten bieden voor de omgang met ons erfgoed en hoe het een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente Hilvarenbeek.

The Missing Link had in 2019 twee interne sessies georganiseerd, waar een startnotitie op volgde waarin voor de gemeente beschreven is hoe een Erfgoedvisie traject vormgegeven kon worden en welk instrumentarium daarbij nodig zou zijn. Onderdeel van de visie is de Kerkenvisie. Lees meer over de Kerkenvisie hier.

Oplossing

Een Erfgoedvisie maak je niet alleen. De dialoog met alle betrokken stakeholders is belangrijk om een gedragen visie te ontwikkelen. In de eerste fase in 2019 is het ‘Verhaal van Hilvarenbeek’ in kaart gebracht met een projectteam binnen de gemeente. Hier zijn drie kernwaarden uitgekomen die als uitgangspunt hebben gediend voor het vervolgproces: het landschap, de gemeenschapszin (het samen doen) en de vele culturele evenementen die recreanten en toeristen trekken. In 2021 zijn deze kernwaarden met dezelfde groep uitgewerkt in online sessie (in tijden van Corona) naar drie verhaallijnen: ‘Leven van het Land’ waarin het landschap werd benadrukt, ‘Bruisende samenleving’ waarin nadruk werd gelegd op de gemeenschapszin en ‘Inspirerend vertrekpunt’ om de culturele evenementen te belichten. Deze verhaallijnen waren het startpunt van de stakeholderssessie, waar betrokken deelnemers aan input leverde voor een ontwikkelperspectief voor de toekomst.

Uit het participatietraject is naar voren gekomen dat inwoners van de verschillende dorpskernen zich betrokken voelen en samen zorgen dat de dorpen leefbaar zijn en blijven: het gedeelde eigenaarschap van het erfgoed wordt hier sterk gevoeld.

Resultaat 

Bij het opstellen van de Erfgoedvisie heeft de gemeente de kans gegrepen om samen vorm en invulling aan deze visie te geven. De Hilvarenbeekse gemeenschap kenmerkt zich door groot enthousiasme, veel zelfwerkzaamheid en inzet van vrijwilligers en verenigingen. Om initiatieven en verdere samenwerking te stimuleren, wil de gemeente de inzet van het erfgoedveld graag goed faciliteren. Daarvoor is een stroomschema voor erfgoedinitiatieven ontwikkeld. Ook introduceerde The Missing Link de Erfgoedagenda als dynamisch uitvoeringsinstrument. De Erfgoedagenda biedt een kader voor beleid en vertaling naar een concrete en projectmatige aanpak. Voor deze Erfgoedvisie zijn tools ontwikkelt, die helpen de ambities van de gemeente en de gemeenschap te realiseren.

Het project resulteerde in een Erfgoedvisie die inzichten heeft gegeven in de kansen voor erfgoedontwikkeling binnen de gemeente Hilvarenbeek. Dit gebeurde aan de hand van

Bij het opstellen van de Erfgoedvisie heeft de gemeente de kans gegrepen om samen vorm en invulling aan deze visie te geven. De Hilvarenbeekse gemeenschap kenmerkt zich door groot enthousiasme, veel zelfwerkzaamheid en inzet van vrijwilligers en verenigingen. Om initiatieven en verdere samenwerking te stimuleren, wil de gemeente de inzet van het erfgoedveld graag goed faciliteren. Daarvoor is een stroomschema voor erfgoedinitiatieven ontwikkeld. Ook introduceerde The Missing Link de Erfgoedagenda als dynamisch uitvoeringsinstrument. De Erfgoedagenda biedt een kader voor beleid en vertaling naar een concrete en projectmatige aanpak. De voor deze Erfgoedvisie ontwikkelde tools, die helpen de ambities van de gemeente en de gemeenschap te realiseren.

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact