Project omschrijving

Kerkenvisie Laarbeek

Projecten – Kerkenvisie, erfgoed

Tender

Basisinformatie

Kerkenvisie

Vraag

De Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout wilde samen met gemeente Laarbeek een Kerkenvisie laten ontwikkelen. Het doel van de Kerkenvisie was om een koers voor de toekomst voor vier kerkgebouwen te bepalen. Bij het ontwikkelen van de Kerkenvisie was het belangrijk dat dit in samenspraak ging met de inwoners van gemeente Laarbeek, iedereen werd uitgenodigd om mee te praten. Zo kon er vroegtijdig, al tijdens het participatieproces, draagvlak worden gecreëerd voor de visie op het toekomstig gebruik van de kerkgebouwen in de vier dorpen.

Oplossing

Om inzicht te krijgen in de status, waarde en het potentieel van het religieus erfgoed in bezit van de Parochie, is een passend participatieproces vormgegeven.

Als startpunt zijn er kerkenpaspoorten opgesteld met basisinformatie per kerk. De ambitie was om deze verder te ontwikkelen met gemeenschappelijke waarden. Samen met de inwoners uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout werd er d.m.v. interactieve sessies en een online enquête de dialoog op gang gebracht om inzicht te krijgen in de emotionele- en toekomstwaarde van de kerken. Na de vier dorpsgesprekken is er een klankbordgroep gevormd met mensen die hierover verder mee wilden denken.. Van ieder dorp zijn inwoners, leden van de historische kring of -vereniging, parochianen en bestuursleden van de parochie vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De resultaten van de dorpssessies zijn in een overkoepelende klankbordgroepbijeenkomst getoetst en daarna gedeeld met de afgevaardigden van de andere dorpen.

In deze integrale Kerkenvisie zijn religieuze, cultuurhistorische, sociaal maatschappelijke, economische en erfgoedwaarden samengebracht. Dit vormt het kompas voor de toekomst waar diverse belanghebbenden zich in konden vinden en houvast aan konden bieden voor ontwikkelingen in de toekomst.

‘Mooi is dat mensen met gevoel betrokken zijn wat er gebeurt in de kerken, mooi als dat gevoel verwoord in de visie. Ook de zachte waarden een goede plek geven.’

Resultaat 

De ambitie en algemene behoefte is om alle kerkgebouwen en de kapel zolang mogelijk een religieuze functie laten behouden. Daarom is zijn er, samen met de klankbordgroep, verschillende toekomstscenario’s voor de kerkgebouwen in beeld gebracht. Deze geven inzicht in de mogelijkheden voor zowel het behoud van de religieuze functie, als het verlies van de religieuze functie.

Het resultaat hiervan zijn is een document wat als kompas kan dienen om het religieus erfgoed van de gemeente Laarbeek toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn meerdere aanbevelingen geformuleerd voor hoe de gemeente Laarbeek en de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Er is ook nagedacht over de borging en opvolging, zo zijn er kansen voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan gesignaleerd en is er een structureel bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het parochiebestuur ingepland.

Het mooiste resultaat van het traject is wel de vorming van een permanente klankgroep van inwoners die over de toekomst van de kerken met elkaar, de parochie en de gemeente in gesprek blijft!

Resultaat

De ambitie en algemene behoefte is om alle kerkgebouwen en de kapel zolang mogelijk een religieuze functie laten behouden. Daarom is zijn er, samen met de klankbordgroep, verschillende toekomstscenario’s voor de kerkgebouwen in beeld gebracht. Deze geven inzicht in de mogelijkheden voor zowel het behoud van de religieuze functie, als het verlies van de religieuze functie.

Het resultaat hiervan zijn is een document wat als kompas kan dienen om het religieus erfgoed van de gemeente Laarbeek toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn meerdere aanbevelingen geformuleerd voor hoe de gemeente Laarbeek en de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Er is ook nagedacht over de borging en opvolging, zo zijn er kansen voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan gesignaleerd en is er een structureel bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het parochiebestuur ingepland.

Het mooiste resultaat van het traject is wel de vorming van een permanente klankgroep van inwoners die over de toekomst van de kerken met elkaar, de parochie en de gemeente in gesprek blijft!

Portfolio

Bekijk foto’s en de video van dit project.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact