Project omschrijving

Lunettenpark, Utrecht

Projecten – Gebiedsontwikkeling, erfgoed

Projecten

Basisinformatie

Projecten

Vraag

Aan de rand van de binnenstad van Utrecht staan de Lunetten, vier forten die deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het landschap is ontworpen om de stad in oorlogstijd te kunnen verdedigen en vanwege zijn militaire functie is het gebied grotendeels onbebouwd gebleven. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 opgesteld, waar verschillende ontwikkelgebied zijn aangewezen. Waaronder Maarschalkerweerd, het groene gebied ten oosten van het centrum. De gemeente realiseert hier het Lunettenpark, een parklandschap dat ruimte biedt aan sport, recreatie, cultuur en erfgoed.

Het verhaal van het Lunettenpark bestaat uit bestaande objecten en structuren. Vandaag de dag zijn gebouwen, natuur en ecologie nog terug te zien in het fysieke omgeving. Maar (historische) gebeurtenissen, archeologische resten in de grond en verhalen van gebruik door de jaren heen zijn niet of nauwelijks zichtbaar en moeilijk te beleven in het heden. The Missing Link is gevraagd onderzoek te doen naar deze verhalen.

Oplossing

Gedurende het proces is verkend hoe richting gegeven kan worden aan de wijze waarop het verhaal van de Hollandse Waterlinie en andere relevante verhalen in het Lunettenpark op diverse wijze, naast ruimtelijk ontwerp en herstel historische elementen vertelt kan worden. Dit om te komen tot een integrale set van integrale ontwerpprincipes, gedragen door alle disciplines (groen, erfgoed, stedenbouw, mobiliteit, vastgoed, cultuur, water, recreatie) en input voor het ontwerpproces.

Op basis van verschillende sessies, een referentiebezoek aan de Vesting Muiden (OAK Consultants) met het projectteam Lunettenpark van de gemeente Utrecht en een enquête onder omwonenden en gebruikers naar waardering en belevingswaarden van het gebied, formuleerde The Missing Link twee verhaallijnen: Fortenlandschap vol verhalen en Natuurlijk verrassend.

Resultaat

Voor een park moet goed worden nagedacht hoe de verhalen kunnen bijdragen aan een fijn verblijfsklimaat. Aan de ene kant wil je de bezoeker prikkelen en verrassen, aan de andere kant is het niet de bedoeling om bezoekers te overrompelen met te veel borden en ervaringen. Er moet dus voortdurend gezocht worden naar de juiste balans van rust en reuring. De twee verhaallijnen vertellen meerdere verhalen die op talloze manieren verteld kunnen worden. Daarom heeft The Missing Link twee belevingsroutes ontwikkeld. Deze verhalen geven vorm aan het nu en de toekomst en het biedt inspiratie voor het ontwerpteam van de gemeente.

De verhaallijnen vormen de basis voor het profileren van de identiteit van het gebied. Dit verhaal is echter nooit af. In onze ogen ligt er de kans om deze verhalen door gebruikers en activiteiten in dit gebied te verrijken en op deze manier verder ‘laden’ op de korte en lange termijn. De verhalen kunnen gebruikt worden als kompas en inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen en activiteiten op de korte en lange termijn in het Lunettenpark. Het geheel versterkt elkaar, zorgt voor een rode draad en herkenbaarheid voor initiatiefnemers, gebruikers en bezoekers. Zo zijn de verhaallijnen een goede kapstok voor communicatie, branding, community building en placemaking.

Resultaat

Voor een park moet goed worden nagedacht hoe de verhalen kunnen bijdragen aan een fijn verblijfsklimaat. Aan de ene kant wil je de bezoeker prikkelen en verrassen, aan de andere kant is het niet de bedoeling om bezoekers te overrompelen met te veel borden en ervaringen. Er moet dus voortdurend gezocht worden naar de juiste balans van rust en reuring. De twee verhaallijnen vertellen meerdere verhalen die op talloze manieren verteld kunnen worden. Daarom heeft The Missing Link twee belevingsroutes ontwikkeld. Deze verhalen geven vorm aan het nu en de toekomst en het biedt inspiratie voor het ontwerpteam van de gemeente.

De verhaallijnen vormen de basis voor het profileren van de identiteit van het gebied. Dit verhaal is echter nooit af. In onze ogen ligt er de kans om deze verhalen door gebruikers en activiteiten in dit gebied te verrijken en op deze manier verder ‘laden’ op de korte en lange termijn. De verhalen kunnen gebruikt worden als kompas en inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen en activiteiten op de korte en lange termijn in het Lunettenpark. Het geheel versterkt elkaar, zorgt voor een rode draad en herkenbaarheid voor initiatiefnemers, gebruikers en bezoekers. Zo zijn de verhaallijnen een goede kapstok voor communicatie, branding, community building en placemaking.

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact