Project omschrijving

Management archeologie in Nijmegen, Waalfront

Projecten – Archeologie

Projecten

Vraag

Langs de rivier de Waal, tegen de binnenstad van Nijmegen aan, werken de gemeente Nijmegen en BPD samen aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, Waalfront. Op deze plek zullen in de toekomst ruim 2.000 woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en BPD in het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. In het plangebied bevinden zich archeologische resten, waaronder de resten van het Romeinse Nijmegen. The Missing Link is gevraagd om de afstemming over de eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de gemeente en het ontwikkelbedrijf Waalfront te verzorgen.

Projecten

Oplossing

The Missing Link voerde onder leiding van Boudewijn Goudswaard in 2016 een uitgevoerd booronderzoek uit. Aan de hand daarvan stelde TML een selectieadvies en maatregelplan op, waarin aangegeven staat welk archeologisch onderzoek nog uitgevoerd moet worden en welke resten in de grond kunnen worden bewaard, zodat niet alles opgegraven hoeft te worden. Vervolgens werkte TML aan een monitoringsplan, waarmee zicht wordt gehouden op de effecten van de bouw, zoals grondwater en zetting op  de archeologie in de bodem. Ook later, als de plannen gerealiseerd zijn, is het zaak om te blijven monitoren hoe de archeologie bewaard blijft. Na de realisatie en oplevering van het project neemt de Gemeente Nijmegen daarom deze monitoringstaak over. Hierdoor blijft een deel van de Romeinse resten in de ondergrond bewaard voor de toekomst.

Nijmegen Waalfront Romeinen

Resultaat

Het booronderzoek resulteerde in een overzicht van eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de Gemeente Nijmegen en Ontwikkelbedrijf Waalfront. Met de resultaten van het booronderzoek is nu duidelijk wat de opbouw van de bodem is en op welke wijze we op deze locatie met de archeologie om kunnen gaan. Daarmee kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wat en hoe de archeologie precies moet worden bewaard. Het is namelijk belangrijk dat op korte termijn duidelijk wordt wat er voor de bouwconditie archeologie moet worden gedaan.

In opdracht van: Gemeente Nijmegen, BPD, Ontwikkelbedrijf Waalfront
Uitvoering: The Missing Link, onder leiding van Boudewijn Goudswaard

2018

Resultaat

Het booronderzoek resulteerde in een overzicht van eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de Gemeente Nijmegen en Ontwikkelbedrijf Waalfront. Met de resultaten van het booronderzoek is nu duidelijk wat de opbouw van de bodem is en op welke wijze we op deze locatie met de archeologie om kunnen gaan. Daarmee kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wat en hoe de archeologie precies moet worden bewaard. Het is namelijk belangrijk dat op korte termijn duidelijk wordt wat er voor de bouwconditie archeologie moet worden gedaan.

In opdracht van: Gemeente Nijmegen, BPD, Ontwikkelbedrijf Waalfront
Uitvoering: The Missing Link, onder leiding van Boudewijn Goudswaard

2018

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact