Noord-West 380 kV

Wanneer oud en nieuw elkaar ontmoeten…

TenneT TSO, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van Eemshaven naar Vierverlaten. Noord-West 380 kV Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten doorkruist gebieden met archeologische waarden.

The Missing Link heeft een HSAO archeologie opgesteld en heeft de effecten op archeologie beschreven, schrijft het archeologieplan en ondersteunt bij het Inpassingsplan en de vergunningenfase.

Opdrachtgever: TenneT TSO

Product: HSAO Archeologie, Effectbeschrijving archeologie, Archeologieplan Noord-West 380 kV, beoordelen rapporten veldonderzoek, controleren tekst archeologie Inpassingsplan

2008-heden