Oppe Brik

Onderzoek in Reuver

De gemeente Beesel ontwikkelt, op de plek van een voormalige steenfabriek, de nieuwe woonwijk ‘Oppe Brik’ te Reuver. Er bleek een zeer zeldzame steentijd vindplaats te liggen die opgegraven moest worden.  The Missing Link heeft in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving verzorgd.  Dankzij onze integrale aanpak hebben we een goede afweging kunnen maken tussen gebruik, behoud en beheer. Samen met lokale partners hebben wij snel en binnen budget een community archeologie project kunnen uitvoeren. De resultaten waren boven verwachting voor zowel de bewoners als de archeologen.

Samen met o.a. Gemeente Beesel, Heemkundekring Maas- en Swalmdal en Aviso hebben wij gezorgd voor actieve participatie van lokale (amateur) archeologen , een open dag, een lespakket , bezoeken aan de opgraving voor basisscholen en het Broekhin college. The Missing Link heeft vervolgens de gemeente middels een inspiratiedocument en verhaallijnen geadviseerd om de cultuurhistorische meerwaarde te gebruiken die het aanwezige erfgoed biedt voor de gebiedsontwikkeling.

Opdrachtgever: gemeente Beesel

Producten: management archeologisch onderzoek, open dag, lespakket, inspiratiedocument, gebruik, beheer & behoud

2016