Project omschrijving

Recreatieve ontwikkelvisie voor de Rotte

Projecten – Erfgoed

Projecten

Vraag

De Rotte, naamgever en grondlegger van Rotterdam, is een unieke rivier met een rijke historie en veel bijzondere kwaliteiten. De rivier is een natuurlijke verbinding tussen stad en land, en tussen de gemeenten Lansingerland en Zuidplas. Een bron van plezier en ontspanning. Toch is het gebied rondom de Rotte nog relatief onbekend en grote delen van het jaar onderbenut. De Rotte zegt het grote publiek uit de omliggende metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Gouda, Zoetermeer niets of te weinig. Het potentieel van het gebied wordt niet volledig benut en daarmee wordt (in)direct de ontwikkeling van de omliggende gemeenten geschaad.

Projecten

Oplossing

Ons doel is de rivier de Rotte van bron tot dam en in samenhang met haar omgeving te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke kwaliteiten die het waard zijn om te behouden. In al zijn diversiteit moet de Rotte en omgeving een begrip worden. De basis voor deze samenhangende profilering van de Rotte is de gebiedsidentiteit. Erfgoed en historie blijken hierbij verrijkende en verbindende factoren. Ieder gebied heeft immers zijn eigen unieke geschiedenis. Vandaar dat voor zowel dit perspectief als de website, de historie van de Rotte en omgeving als basis is genomen, uitgewerkt in aansprekende verhaallijnen. Verhaallijnen verbinden heden en verleden en vormen een kompas voor de ontwikkeling van initiatieven en projecten.

“De Rotte beweegt je, perspectief voor ondernemers
en belanghebbenden.”

Resultaat

Een ontwikkelperspectief voor ondernemers en belanghebbende waarin sleutelplekken zijn opgenomen waar het beleefbaar maken van de mooie verhalen van de Rotte goed kan bijdragen aan de samenhang van het gebied en het aantrekkelijker maken ervan. De plekken zijn bedoeld als ‘ankers’ voor de continue beleving van de Rotte: je wordt hier op vanzelfsprekende wijze bewust gemaakt van het verhaal van de Rotte.

Resultaat

Een ontwikkelperspectief voor ondernemers en belanghebbende. Hierin zijn sleutelplekken opgenomen waar het beleefbaar maken van de mooie verhalen van de Rotte goed kan bijdragen aan de samenhang van het gebied en het aantrekkelijker maken ervan. De plekken zijn bedoeld als ‘ankers’ voor de continue beleving van de Rotte: je wordt hier op vanzelfsprekende wijze bewust gemaakt van het verhaal van de Rotte.

Portfolio

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact