Project omschrijving

Boerenbond Velden

Projecten – Gebiedsontwikkeling, erfgoed

Projecten

Basisinformatie

Projecten

Vraag

Ontwikkelaar PPO heeft in 2022 het Boerenbondterrein aangekocht met de intentie het terrein te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Sloop-nieuwbouw vormt hierbij het uitgangspunt.  Het ensemble heeft geen monumentale status, maar bezit wel cultuurhistorische kwaliteiten. The Missing Link heeft in opdracht van PPO deze kwaliteiten gedurende de maanden juni en juli 2023 in kaart gebracht.

Oplossing

The Missing Link heeft op verschillend manieren een beeld gekregen van het voormalige Boerenbondterrein. Naast een uitgebreid locatiebezoek met de opdrachtgever, is er de geschiedenis ingedoken voor een cultuurhistorisch onderzoek. Hierbij is niet alleen gekeken naar de geschiedenis van de panden, maar ook de geschiedenis de Boerenbond en het agrarisch verleden van de streek.

In juni 2023 werd een participatiebijeenkomst georganiseerd met als doel om de kernwaarden van het terrein op te halen, zodat deze waarden als inspiratiebron kunnen dienen voor de toekomstige ontwikkeling. Onder de genodigden bevonden zich dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de Dorpsraad Velden, het streekmuseum De Hansenhof en de gemeente Venlo.

Resultaat

Op basis van het locatiebezoek, cultuurhistorisch onderzoek en de uitkomsten van de participatiebijeenkomst op 4 juli heeft The Missing Link een beeld gekregen van de ruimtelijke en belevingswaarden van het voormalige Boerenbond terrein. Deze karakteristieke elementen vormen samen de identiteit van de plek die ter inspiratie dient voor het ontwerp van de toekomstige ontwikkeling. Hierbij zijn de meest kenmerkende elementen benoemd. Deze elementen typeren het terrein en kunnen in het toekomstige ontwerp worden verwerkt.

Resultaat

Op basis van het locatiebezoek, cultuurhistorisch onderzoek en de uitkomsten van de participatiebijeenkomst op 4 juli heeft The Missing Link een beeld gekregen van de ruimtelijke en belevingswaarden van het voormalige Boerenbond terrein. Deze karakteristieke elementen vormen samen de identiteit van de plek die ter inspiratie dient voor het ontwerp van de toekomstige ontwikkeling. Hierbij zijn de meest kenmerkende elementen benoemd. Deze elementen typeren het terrein en kunnen in het toekomstige ontwerp worden verwerkt.

Portfolio

Bekijk de foto’s van dit project.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact