Project omschrijving

Verhaal van de plek

Projecten – Gebiedsontwikkeling

Methode

De kenmerken en identiteit van een gebied moeten centraal staan bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Dat is een van de sturende principes van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die deze zomer aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Elke ingreep in het landschap moet passen bij de ontstaansgeschiedenis en logica van het gebied.

The Missing Link noemt dit het verhaal van de plek. Maar net zo goed maken we een landschapsbiografie, cultuurhistorische analyse, of gebiedspaspoort. What’s in a name? Allemaal verschillende termen voor documenten die de historie van het gebied in kaart brengen, met handvatten voor de nieuwe ontwikkelingen. Immers, als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.

Niet voor niets kiezen we voor een verhalende vorm. Om je te kunnen identificeren met een plek zijn verhalen nodig. Een opsomming van feitelijkheden, geografische kenmerken, monumenten, structuren of gebeurtenissen zegt nog niet veel. Al die dingen krijgen pas betekenis als we het verhaal erachter kennen. Niet alle verhalen zijn even belangrijk om te vertellen. Sommige elementen spreken meer, omdat er een thematiek in schuilt die uniek is voor de gemeente en die betekenis geeft aan de toekomst van het gebied. Het is waardevol om juist deze elementen te kennen, te koesteren, te delen en te gebruiken. Want daarin ligt de basis voor een authentieke gebiedsidentiteit. Juist dat verhaal moet verteld worden.

Het verhaal van de plek komt bij ons niet alleen tot stand door historisch onderzoek naar het ontstaan van een plek, maar ook door met (toekomstige) bewoners en gebruikers in gesprek te gaan over dat verhaal. Wat is van belang en waarom? Samen gaan we opzoek naar de kernwaarden van een gebied en ontwikkelen we verhaallijnen die kunnen worden ingezet om de visie of concrete plannen vorm te geven.

Ben je bezig met het maken van een omgevingsvisie of wil je het verhaal van de plek inzetten bij een concrete gebiedsontwikkeling? Neem contact op met een van onze adviseurs.

“Krachtige bouwsteen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact