promovendi in de polder

Promovendi in de polder

Tijdens het congres ‘Promovendi in de polder’ op 27 november kregen belangstellenden de kans om kennis te nemen van  verschillende  promotieonderzoeken over erfgoed, archeologie en geschiedenis van Flevoland. Boudewijn Goudswaard heeft deze dag als dagvoorzitter geleid.

Het nieuwe land van de IJsselmeerpolders was niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij wetenschappers lange tijd bijna terra incognita. Archeologen en historici die zich met het gebied bezighouden, stuiten vaak op scepsis: “Heeft Flevoland eigenlijk wel geschiedenis?”, is een vaak gehoorde vraag. De promovendi en gepromoveerden die op 27 november aan het woord kwamen, hebben laten zien dat Flevoland juist bijzonder rijk is aan erfgoed, archeologie en geschiedenis. Denk aan de historie van de voormalige eilanden Schokland en Urk, de Swifterbantcultuur, de vele scheepswrakken en de twintigste-eeuwse geschiedenis van sociale opbouw van het nieuwe land.
Naast het leveren van inhoudelijke bijdragen zijn de zes sprekers, ingegaan op de ervaringen die zij als onderzoeker in de polder hebben opgedaan.
De conferentie is georganiseerd door Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland (SAMF). De sprekers zijn afkomstig van de Vrije Universiteit van Amsterdam (CLUE) en de Rijksuniversiteit van Groningen (Vakgroep Archeologie).