Publicatie groots archeologisch onderzoek Arnhem Schuytgraaf

De eerste woningen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf zijn gebouwd in 2004. Toch zijn er al 7.000 jaar lang mensen actief in het gebied. Daarom ging de ontwikkeling van de wijk voor een belangrijk deel gepaard met grootschalige archeologische opgravingen. Archeologen vonden sporen van prehistorische, Romeinse en middeleeuwse bewoning, en militaire resten uit de Tweede Wereldoorlog. Onder de vondsten waren vuurstenen gereedschappen, de resten van een prehistorisch jagerskamp, Romeinse crematiegraven, een Duits jachtvliegtuig en munitie.

Met deze opgraving is de geschiedenis van Arnhem een stuk rijker geworden en krijgen we meer inzicht in de manier waarop mensen vroeger leefden. Om het verleden levend te houden is er ook in de wijk zelf een plaats gegeven aan de archeologie. Voor het veld ‘vindplaats 10’ is door de gemeente en betrokken partijen een manier gezocht om de geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken.

Het onderzoek in Schuytgraaf was een uniek en omvangrijk project. Het 800 pagina’s tellende onderzoeksrapport is daarvan het bewijs. Na bijna 20 jaar onderzoek gaat het project nu de laatste fase in: de officiële afronding. De laatste technische eindredactie, het drukwerk en de presentatie van het rapport worden begeleid door The Missing Link. Daarnaast zal het onderzoek ook voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt door middel van een gedigitaliseerde versie. Iedereen zal zo een kijkje kunnen nemen in de veelzijdige geschiedenis van Arnhem Schuytgraaf. Het boek wordt verwacht na de zomer.