Roosendaal De Kade

Verhaal van de plek bij planontwikkeling De Kade Roosendaal

Langs verschillende kavels aan De Kade in Roosendaal ontwikkelen Sprangers Vastgoedontwikkeling en IDEA Compact plannen voor woningbouw.  Om recht te doen aan de identiteit van deze plek in ‘Klein Roosendaal’ heeft The Missing Link het verhaal van de plek geïnventariseerd, verhaallijnen opgesteld en kernwaardensessies verzorgd om zodoende het verhaal van de plek en de kernwaarden van het gebied te benutten bij de planontwikkeling.

Bij Sprangers Vastgoedontwikkeling geloven we dat elke locatie uniek is en dus ook als zodanig benaderd dient te worden. Ook voor het achterterrein van Kade65 in Roosendaal willen we een plan ontwikkelen dat recht doet aan deze specifieke plek. We werken daarbij samen met IDEA Compact, ontwikkelaar van muziekcentrum van Gorp, eveneens gevestigd aan De Kade, om een plan te maken dat elkaars ambities versterkt. Om ons beter met de locatie te kunnen identificeren hebben we The Missing Link gevraagd om onderzoek te doen naar de herkomst van het gebied. Het verhaal van de plek en de opgestelde verhaallijnen leverden interessante bouwstenen op waarmee wij de toekomst van deze bijzondere plek verder kunnen vormgeven. Zeker ook de aansluitende kernwaardensessie met vertegenwoordigers van de gemeente Roosendaal, vormde een waardevol vertrekpunt om met de gemeente van gedachten te wisselen over de toekomst van de plek en verder in gesprek te gaan over de benodigde bestemmingsplanwijziging.
Lars Paantjens (Sprangers Vastgoedontwikkeling)

Opdrachtgever: Sprangers Vastgoedontwikkeling, IDEA Compact
Producten: Verhaal van de plek, verhaallijnen, kernwaardensessies

2018