Sporen uit het verleden van de Waalsprong Nijmegen

15 november 2019

THE MISSING LINK

De stad Nijmegen is een nieuw stadsdeel rijker: de Waalsprong, ten noorden van de Waal. Ontwikkeld rondom de bestaande kernen van Lent en Oosterhout, omgeven door veel groen en water.

Door de eeuwen heen is hier veel gebeurd, de Waalsprong is namelijk al eeuwenoud! Nu wordt er met projectontwikkelaars gewerkt aan uiteenlopende opgaven. Woningbouw staat hierin centraal, maar de ontwikkeling van maatschappelijke functies, infrastructuur en bedrijventerreinen is ook een belangrijk onderdeel van de opgave. Archeologie is één van de condities voor de ontwikkeling van de Waalsprong. De Gemeente Nijmegen heeft The Missing Link daarom gevraagd om de verhalen die daaraan verbonden zijn beter zichtbaar én beleefbaar te maken.

Kaart De Waalsprong Nijmegen

Sporen uit het verleden, soms zichtbaar in de leefomgeving of verborgen onder de grond, geven een gebied een onderscheidend karakter. Door deze weer zichtbaar te maken, worden oude, maar ook nieuwe verhalen met elkaar verbonden. Om de talrijke archeologische vondsten en het aanwezige erfgoed in dit gebied een plek te geven in de ontwikkelingen is ‘Het verhaal van de plek’ onderzocht: een biografie van de Waalsprong. Met archeologie als vertrekpunt bespreken we de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe stadsdeel, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen, erfgoed- en culturele elementen, verhalen en landschappen verwerkt. De verhaallijnen die hieruit zijn gedestilleerd koppelen we aan potentiële “sleutelplekken” in het gebied. Veel daarvan is namelijk nog zichtbaar, maar er is ook nog veel te ontdekken. Zo hebben we een beter zicht op hoe we de kracht van de lokale identiteit in kunnen zetten en maken we uiteindelijk inspirerende en gewortelde plekken.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Nijmegen
onder begeleiding van Rosi de Kok (The Missing Link)
voor vragen kunt u contact opnemen:
E: r.dekok@the-missinglink.nl
T:  06-38322855
Terug naar nieuwspagina

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact