Start opgraving rondom Archeologisch Rijksmonument in Poeldijk

22 april 2021

Start opgraving rondom Archeologisch Rijksmonument in Poeldijk

In Poeldijk (gemeente Westland) is een bijzondere plek gelegen, te weten de locatie van een archeologisch Rijkmonument. Waar nu een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd door Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom, zijn in de jaren ’70 tufstenen fundamenten aangetroffen van een Romeins gebouw, met als topvondst een Romeins diploma. Buiten het inmiddels beschermde Rijksmonument zijn vorig jaar tijdens proefsleuvenonderzoek, resten uit de Romeinse Tijd aangetroffen maar ook resten uit de Volle Middeleeuwen. De aankomende weken vindt op deze plek een opgraving plaats. Het monument blijft behouden en wordt te zijner tijd ingericht als park. We zijn erg benieuwd naar de eerste resultaten! 

Romeins gebouw en brons militair diploma.

In 1970 werd in een kas in Poeldijk op de noordelijke oever van de Gantel een zwaar tufstenen fundament gevonden. Onderzoek maakte duidelijk dat het muurwerk bij een gebouw behoorde van ongeveer 15 x 8 meter uit de Romeinse tijd.  Naast dit gebouw werden drie fragmenten van een bronzen militair diploma gevonden. Dergelijke diploma’s werden uitgereikt aan inheemse soldaten die 25 jaar trouwe dienst in het Romeinse leger hadden vervuld en vervolgens met eervol pensioen werden gestuurd. De naam van de eigenaar is onbekend maar wel is op het diploma te lezen dat het een Cananefaat, Cannanef(as), betrof en dat zijn vader Amandus heette. Het lijkt erop dat de zoon van Amandus zich na terugkeer uit het Romeinse leger op deze plek vestigde waar nu waar nu een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd.

ADC ArcheoProjecten voert het onderzoek uit onder directievoering van The Missing Link en in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom.

Terug naar nieuwspagina

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact