Wilgenrijk

Succesvol managen archeologie Wilgenrijk

Vorige week donderdag stond Neelson Witte, adviseur van The Missing Link, voor een groot publiek in Theater Koningshof te Maassluis. De avond stond in het teken van de geschiedenis van de gemeente. TML is sinds 2011 betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wilgenrijk te Maassluis. Samen met Wilgenrijk hebben wij een masterplan archeologie gemaakt voor het 100 ha grote plangebied. Uitgangspunten van het plan zijn:

  • een sober en doelmatig archeologisch proces
  • archeologie integraal in plaats sectoraal afwegen bij de planontwikkeling
  • Het erfgoed inbedden in het historisch verhaal van de locatie

Door deze aanpak zijn de kosten voor archeologie beperkt gebleven en wordt nu volop gebouwd aan een prachtige nieuwe wijk met een eigen filosofie: de Maassluise School. Groen, ruim en geïnspireerd op het verleden. En de archeologie? Neelson hield een spannend verhaal over de zoektocht naar Romeinen langs de Maas; not in my backyard! of toch?